Produkter

ResMeds produkter är kända över hela världen för att vara ledande när det gäller behandlingens effektivitet och nöjda patienter.

Produktserier

ResMed erbjuder ett brett sortiment av masker och apparater för att tillgodose dina individuella behov. Klicka på en av länkarna nedan för att få information om våra produktserier.

Orala hjälpmedel

För patienter som söker ett alternativ till PAP-behandling erbjuder vi Narval™ CC – ett oralt hjälpmedel som specialtillverkas för varje patient och har bevisats vara mycket effektivt.

Befuktare

Våra tekniska lösningar H5i™ och Climate Control, liksom den uppvärmda Humicare-befuktaren, anpassar sig intelligent efter miljöförhållandena och levererar optimal temperatur och befuktning direkt till luftvägarna och lungorna.

Tillbehör

Bläddra dig igenom vårt sortiment av ersättnings- och reservdelar, mask- och apparattillbehör och annat för att se till att dina patienters utrustning fortsätter att fungera optimalt.

Diagnostik

ResMeds heltäckande diagnostiklösningar gör det möjligt för sömnlaboratorier att använda sömnregistrering i hemmet och kompatibel programvara i syfte att effektivt hantera varje steg i den diagnostiska processen.

Datalösningar

Med intuitiva gränssnitt och snabbrapporter kan vårt patienthanteringssystem hjälpa dig att i förväg identifiera patientproblem och åtgärda dem tidigt.

Innovation och teknik

Vi gör stora investeringar i innovationer för att se till att ResMeds produkter förblir de mest tekniskt avancerade. Lär dig mer om vad det är som finns i våra produkter som gör dem så effektiva.