Idéer och synpunkter | ResMed
Idéer och synpunkter
Sjukvårdpersonal > Idéer och synpunkter

Idéer och synpunkter

ResMed uppskattar att användare skickar in observationer och synpunkter om våra produkter, men kom ihåg att all kommunikation med ResMed styrs av ResMeds policy för idéer & synpunkter som lyder enligt följande:

För att undvika missförstånd eller annan konflikt med individer som är intresserade av att dela sina idéer med ResMed föredrar vi att osökta tekniska idéer skyddas av patent innan du skickar dem till ResMed. Vi anser att detta är det bästa sättet att skydda dina intressen liksom ResMeds fortsatta arbete med forskning, utveckling och dess immateriella egendomar.

I enlighet med detta godkänner du att din kommunikation och alla bifogade uppgifter och material kan delas med ResMeds anställda, konsulter, andra representanter och tredje part enligt ResMeds gottfinnande. Du godkänner att ResMed enligt sitt eget gottfinnande beslutar sig för att fortsätta kommunicera med dig eller inte. Du godkänner även att ResMed inte har någon skyldighet att behandla din kommunikation som äganderättsskyddad eller sekretessbelagd och att ResMed har en oinskränkt rättighet att använda kommunikationen oavsett syfte. Du godkänner dessutom att ResMed inte kan hållas ansvarigt för de likheter som du eventuellt anser finns mellan din kommunikation och ResMeds produkter, tekniska lösningar, processer, material, reklamkampanjer, marknadsföringsplaner eller produktnamn.