Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter | ResMed
Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Ventilation for pediatriska patienter > Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

alt

Detektion av ett barns tidalvolym och/eller andningsansträngning kräver känsliga algoritmer och tekniska funktioner. ResMed har konstruerat apparater för andningsstöd som erbjuder högkänslig inandningstrigger vilket förbättrar synkronisering och andningsstöd för barnet.

 • ResMeds ventilator erbjuder justerbara triggerkänsligheter, så att klinikerna kan välja en hög eller mycket låg känslighet för att underlätta triggningen.
 • ClimateLineMAX  -slangen kan enkelt kopplas in på baksidan av alla ResMeds S9™-apparater så att man slipper krångla med en separat slangkoppling till masken, och syrgasen kan på detta sätt blandas helt med den varma, befuktade luften.
 • I ventilatorserierna LumisTM, Stellar™, Elisée™ och Astral™ är det möjligt att ansluta syrgas direkt till ventilatorn och på så sätt minska risken för att triggerfunktionen försämras.

För att uppnå tillräcklig minutventilation och/eller patientsynkronisering måste vissa barn ha en förhöjd andningsfrekvens.

 • Stellar™-apparater erbjuder en justerbar backup-frekvens på upp till 60 andetag per minut (bpm). Frekvensen på VPAP™ ST och VPAP ST-A kan ställas in på upp till 50 andetag per minut (bpm).
 • I ventilatorserierna LumisTM, S9™ VPAP ST-A, Stellar™, Elisée™ och Astral™ erbjuds även funktionen Tryckstyrd kontroll (PAC), som gör det möjligt för klinisk personal att ställa in både en backupfrekvens och en fast inandningstid.

Oavsiktliga läckage är oundvikliga, särskilt för barnpatienter som ofta rör sig väldigt mycket eller som ännu inte förstår att de behöver behålla masken på.

 • ResMeds ventilatorer gör det möjligt för vårdpersonal att ställa in en ""mycket kortvarig Ti Max för pediatriska patienter i syfte att säkerställa avslut och cykling av varje andetag till utandning, även vid omfattande läckage.

NIV kan användas för att behandla olika andningsbesvär

 • LumisTM, S9™ VPAP ST-A och Stellar™ har godkänts för pediatriska patienter på sjukhus och i hemmet.
 • Både S9™ VPAP ST-A och Stellar™ erbjuder en omfattande meny med larmalternativ samt integrerad oximetri, vilket gör dem idealiska för noninvasiv ventilation av barnpatienter.
 • Dessutom ger båda bilevelapparaterna möjlighet att introducera syrgas till behandlingen. När ClimateLine  Oxy används med S9™VPAP ST-A har den ett maximalt flöde på 15l/min. Med Stellar™ kan syrgas på upp till 30 l/min kopplas direkt till apparaten, och den erbjuder även ett FiO2 -övervakningsalternativ som är lämpligt för användning på sjukhus.

För pediatriska patienter är det viktigt att se till att bilevelapparaten är utrustad med lämpliga larm.

 • De flesta av ResMeds ventilatorer innehåller larm som till exempel varnar om strömavbrott eller apparatfel.
 • LumisTM, S9™ VPAP ST-A, Stellar™, Elisée™ och Astral™ erbjuder en omfattande meny med larmalternativ, inklusive ett apnélarm.

Utformad med tanke på dina pediatriska patienter.

 • Stellar™-ventilatorerna gör det möjligt för vårdpersonal att använda PAC-funktionen, som säkerställer en bestämd andningsfrekvens och inandningstid.
 • Alternativt ger Stellar™- och VPAP-apparaterna klinisk personal möjlighet att ställa in Ti Min, som säkerställer en minsta inandningstid vid S- och ST-funktion.

Pediatriska patienter ordineras ibland en oximeter.

 • Stellar™-ventilatorerna och VPAP-apparaterna erbjuder en integrerad oximeter med larm. En integrerad oximeter effektiviserar vårdgivarens arbete.

Det är viktigt att familjerna till barn som behandlas med noninvasiv ventilation deltar i normala aktiviteter och utflykter som stärker relationsbanden och ökar livskvaliteten.

 • Stellar™-ventilatorer har utrustats med ett internt batteri för att möjliggöra extra rörlighet.
 • Batterierna underlättar behandlingskontinuiteten för pediatriska patienter.
 • Många av ResMeds ventilatorer är dessutom kompatibla med ResMed Power Station II (RPS II), som kan tillhandahålla mellan åtta och sexton timmars batteritid (beroende på om ett eller två batterier används). (Till exempel varar batteriet i åtta timmar i PAC-funkton med tryckinställningarna EPAP 5 cm H2O, IPAP 15 cm H2O och 20 bpm – två batterier kan anslutas samtidigt).