Andningssvikt hos pediatriska patienter | ResMed
Andningssvikt hos pediatriska patienter

Andningssvikt hos pediatriska patienter

Barn riskerar att utveckla sömnrelaterade andningsstörningar (SDB), andnöd eller andningssvikt om de lider av:

  • Övre luftvägsobstruktion (orsakad av adenoid- eller tonsillhypertrofi, högt gomvalv, laryngomalaci eller mikrognati)1
  • Obstruktion eller restriktion i den nedre luftvägen (orsakad av bronkiektasi eller skolios)1
  • Dålig tonus (förknippas ofta med medfödda sjukdomar inklusive muskelatrofi respektive muskeldystrofi)1
  • Funktionshämning i pons medulla (hjärna) och/eller det centrala nervsystemet (orsakad av medfött centralt hypoventilationssyndrom eller ryggmärgsskada)1 

Om små barn smittas av en luftvägsinfektion löper de även risk att drabbas av akut andnöd eller andningssvikt och kan då behöva behandlas med andningsstöd.

Behandling av pediatrisk SDB, andnöd och andningssvikt kan innebära allt från kirurgiskt ingrepp till noninvasiv (NIV) eller invasiv ventilation.

Referenser

  1. Cheifetz IM. Invasive and noninvasive paediatric mechanical ventilation.Respir Care. 2003 apr;48(4):442-58