Ventilation for pediatriska patienter | ResMed
Ventilation for pediatriska patienter
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Ventilation for pediatriska patienter

Ventilation for pediatriska patienter

Under de senaste 30 åren har noninvasiv ventilation (NIV) använts för att behandla sömnrelaterade andningsstörningar, andnöd och andningssvikt hos vuxna patienter, och under de senaste 10 åren har det börjats användas alltmer för pediatriska patienter.

Behandling av andningssvikt hos pediatriska patienter

Lär dig mer om de unika ventilationsbehoven hos pediatriska patienter och ResMeds behandlingslösning.

Läs mer

ResMeds lösning för pediatrisk ventilation

ResMeds noninvasiva ventilationslösning (NIV) för pediatriska patienter har utformats med tanke på komfort och compliance för unga patienter, så att deras vårdgivare och familjer kan känna sig trygga.

Läs mer

Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

Det finns ett antal särskilda hänsynstaganden som bör tas för pediatriska patienter som behandlas med noninvasiv ventilation.

Läs mer