Vad är restriktiv lungsjukdom? | ResMed
Vad är restriktiv lungsjukdom?

Vad är restriktiv lungsjukdom?

Restriktiv lungsjukdom är en benämning på en grupp torakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen. Dessa rubbningar kännetecknas vanligtvis av en restriktiv defekt och har som gemensam nämnare en risk för hyperkapnisk andningsvikt på lång sikt.1

Den vanligaste abnormitet i bröstkorgsväggen som leder till andningssvikt är torakoplastik. Skolios och/eller kyfoskolios kan också orsaka allvarlig andningssvikt.

Symptom på andningssvikt inkluderar:

  • dyspné vid ansträngning1
  • venös insufficiens1
  • ortopné1
  • morgonhuvudvärk1
  • trötthet1
  • dålig sömnkvalitet1
  • aptitförlust

Referenser

  1. Shneerson JM, Simonds AK. Noninvasive ventilation for chest wall and neuromuscular disorders. Eur Respir J. 2002; 20:480-487