Behandling av restriktiv lungsjukdom | ResMed
Behandlingsalternativ för restriktiva lungsjukdomar
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Restriktiv lungsjukdom > Behandlingsalternativ för restriktiva lungsjukdomar

Behandlings-alternativ för restriktiv lungsjukdom

alt

Genom att behandla en patient med andningssvikt i samband med restriktiv lungsjukdom, främst bröstkorgsdeformitet, kan man lindra några av andningsbesvären, inklusive:

 • dyspné vid ansträngning1
 • venös insufficiens1
 • ortopné1
 • morgonhuvudvärk1
 • trötthet1
 • dålig sömnkvalitet1
 • aptitförlust

Indikationer för NIV som behandling av andningssvikt inkluderar symptom eller tecken på hjärt- och lungsjukdom samt en av följande:

 • Arteriell PaCO2 dagtid ≥ 45 mmHg
 • SaO2 < nattetid 88 % fem minuter i sträck
 • Progressiv neuromuskulär sjukdom (NMD) med PImax < 60 cmH2O eller FVC < 50 % av förväntat värde

Noninvasiv ventilation (NIV) är en effektiv behandling för hyperkapnisk andningssvikt hos patienter med en bröstkorgsdeformitet.1

ResMeds NIV-lösning

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för patienter med bröstkorgsdeformitet genom användning av NIV-system för hemmet.

På senare år har NIV, som används i kombination med en läckagekrets och en garanterad målvolym, etablerats som en mycket effektiv metod för att minska PtcCO2

ResMeds läge för garanterad volym, iVAPS (intelligent tryckstöd med garanterad volym) säkerställer inte bara målvolymen, utan säkrar även den alveolära ventilationen samtidigt som den kompenserar deadspace ventilation. Detta är särskilt viktigt eftersom patientens tillstånd kan förändras under natten, exempelvis när andningsarbetet ibland försämras under REM-sömnen eller när patienten lägger sig på rygg.

Vissa ResMed-ventilatorer har också triggertekniken NIV+, som har så hög känslighet att den kan detektera också mycket svaga andetag, och signalerar till ventilatorn att den ska leverera nästa andetag till patienten så att andningen inte fördröjs.

iVAPS är tillgängligt i följande ResMed-apparater för behandling av andningssvikt förknippad med bröstkorgsdeformitet:

LumisTM-serien

AstralTM-serien

S9 VPAPTM serien

Särskilda överväganden

Bröstkorgsdeformiteter är progressiva och kan kräva att ventilatorns inställningar justeras baserat på hur patientens tillstånd förändras.

 • ResMeds sortiment av ventilatorer är avsedda för patienter med alla grader av ventilationsberoende, från patienter som inte är beroende till patienter som är beroende. För ökad mångsidighet erbjuder ResMeds ventilatorer både noninvasiva och invasiva alternativ.
 • ResMeds avancerade datainsamlingsmöjligheter (apparat- och kortdatalagring med högupplösta flödes- och tryckdata, I:E-förhållande, uppgifter om synkronisering, oximetri) och ResScan™-programvara ger läkare tillgång till detaljerade data för felsökning och övervakning av patientens behandling.

Faktorer som begränsar noninvasiv ventilationsbehandling omfattar läckage, näsproblem och maskproblem.

 • ResMeds Vsync-algoritm säkerställer synkronisering i fall där det finns varierande och ibland stora läckage.
 • TiControl™-funktionen gör det möjligt för läkare att ställa in ett maxvärde för den tid som ägnas åt inandning (Ti Max), vilket ger en effektiv övergång till utandning vid förekomst av ett stort, oavsiktligt läckage.
 • De läckagedata som samlas in av apparaten och visas i ResScan gör det möjligt för klinikerna att exakt lokalisera och felsöka problem med maskläckage.
 • ResMed har utvecklat högeffektiva integrerade befuktningssystem för VPAP-, Stellar™-, Elisée- och Astral-apparater. H5i uppvärmd befuktare och Climate Control – de senaste lösningarna för ResMeds VPAP-serie (på S9™-plattformen) – kan tillhandahålla temperatur- och fuktighetsreglerad behandling till patienterna, för ökad komfort och följsamhet. H4i är en befuktare som endast är till för Stellar-ventilatorer.
 • ResMed har ett brett utbud av masker tillgängliga, så att de flesta patienttyper kan hitta en som passar.
 • ResMeds apparater och masker är tysta och lätta att använda för både vårdpersonal och patienter.

Patienter med deformiteter i bröstkorgsväggen har låg eftergivlighet (hög elastans) i lungorna, vilket kan leda till att inandningen med en ventilator med spontan cykel avslutas alltför tidigt.

 • ResMeds TiControl gör det möjligt för vårdpersonalen att ställa in ett minimivärde för den tid som ägnas åt inandning (tillgängligt på VPAP S, VPAP ST, Stellar 100 och Stellar 150).
 • Dessutom kan ResMeds ventilatorer tillhandahålla PAC-funktionen (tillgänglig på Stellar 100, Stellar 150, VS III och Elisée™ 150).

Referenser

 1. Shneerson JM, Simonds AK. Noninvasive ventilation for chest wall and neuromuscular disorders. Eur Respir J. 2002; 20:480-487