Patientresultat

NIV har visat sig förbättra arteriella blodgaser dagtid och symptom förknippade med andningssvikt hos patienter med bröstkorgsdeformitet.1

  • Förbättrat gasutbyte med ökat PO2 och minskat PCO2
  • Förbättrad hemodynamik med minskat lungartärtryck och ökad funktion i höger kammare
  • Minskad andningsansträngning
  • Normaliserade sömnmönster med färre apnéepisoder.
  • Färre sjukhusinläggningar
  • Förbättrad livskvalitet
  • Avhjälpande av dyspné

 

Referenser

  • 01

    Nickol AH, Hart N, Hopkinson NS, Moxham J, Simonds A, Polkey MI. (2005) Mechanisms of improvement of respiratory failure in patients with restrictive thoracic disease treated with non-invasive ventilation. Thorax sep, 60(9): 754-60

Mer om restriktiv lungsjukdom

Lär dig mer om hur NIV kan bidra till att förbättra livet för patienter med restriktiv lungsjukdom.

Ta dig tid att utbilda patienter som får behandling i hemmet om när och hur de byter ut de olika ...