Restriktiv lungsjukdom

Restriktiv lungsjukdom är en grupp torakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen. Dessa rubbningar kännetecknas vanligtvis av en restriktiv defekt och har som gemensam nämnare en risk för långvarig hyperkapnisk andningssvikt.

Vad är restriktiv lungsjukdom?

Restriktiv lungsjukdom är en benämning på en grupp torakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen.

Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Restriktiv lungsjukdom är en grupp torakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen.

Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Restriktiv lungsjukdom är en grupp torakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen.

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Så här får man ut så mycket som möjligt av ventilationsbehandlingen för en patient med restriktiv lungsjukdom.

Patientresultat

Lär dig mer om hur NIV kan bidra till att förbättra livet för patienter med restriktiv lungsjukdom.

Patientresultat

Patientresultat

Lär dig mer om hur NIV kan bidra till att förbättra livet för patienter med restriktiv lungsjukdom.

Utbyte av utrustning

Utbyte av utrustning

Ta dig tid att utbilda patienter som får behandling i hemmet om när och hur de byter ut de olika delarna av sina produkter, och informera dem om varför detta är viktigt för att behandlingen ska vara bekväm och effektiv.