Vad är OHS? | ResMed
Vad är OHS?

Vad är OHS?

OHS definieras som kronisk hyperkapni dagtid (PaCOöver 45 mmHg) hos fetmapatienter (med ett BMI på > 30 kg/m2) efter att man uteslutit andra orsaker till hypoventilation.1

På grund av bristfällig andning lider personer med OHS av koldioxidöverskott (hypoventilation) och syreunderskott i blodet (hypoxemi).

OHS-symptom inkluderar:

  • Dyspné 2
  • Överdriven dagtrötthet (EDS)  2
  • Morgonhuvudvärk 2
  • Depression

Så många som 90 procent av patienterna med OHS lider också av obstruktiv sömnapné (OSA).

Referenser

  1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med. 2005 Sep 118(9): 948-56
  2. Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR. (2008) Assessment and management of patients with obesity hypoventilation syndrome. Proc Am Thorac Soc 5:218–225