Patientresultat för OHS-behandling | ResMed
Patientresultat

Patientresultat

Det finns många positiva effekter för OHS-patienter som behandlas med NIV:

  • Förbättrade blodgaser under natten, vilket i sin tur förbättrar dem under dagen
  • Andningsmusklerna får vila1
  • Positiv effekt för lungfunktionen, särskilt när residualkapaciteten ökar2
  • Lägre mortalitet jämfört med OHS-patienter som inte behandlas med NIV.3

Särskilda överväganden

  • OHS-patienter behöver en högre nivå av sjukvård och har större sannolikhet att läggas in på sjukhus. (8,6 gånger högre än för kontrollpersoner ur den allmänna populationen)3
  • Det har visat sig att OHS-patienter gör 11,2 läkarbesök per år, medan patienter som lider uteslutande av fetma gör 5,7 besök. 3
  • Effektiv behandling av OHS har visat sig leda till en betydande minskning av läkarkostnaderna och till en minskning med 68,4 procent av antalet dagars inläggning på sjukhus per år.3

Referenser

  1. Contal O, Carnevale C, Borel JC, Sabil A, Tamisier R, Levy P, Janssens JP, Pepin JL. Pulse transit time as a measure of respiratory effort under nonivasive ventilation. Eur Respir J. 2013 41(2): 346-53
  2. Budweiser, S., Hitzl A.P., Jörres, R.A., Schmidbauer, K., Heinemann, F., Pfeifer, M., (2007). Health-related quality of life and long-term prognosis in chronic hypercapnic respiratory failure: a prospective survival analysis. Respir Res 8(17): 92
  3. Berg G, Delaive K, Manfreda J, et al. The use of healthcare resources in obesity hypoventilation syndrome. Chest. 2001 120: 377-383