Patientresultat

Det finns många positiva effekter för OHS-patienter som behandlas med NIV:

 • Förbättrade blodgaser under natten, vilket i sin tur förbättrar dem under dagen
 • Andningsmusklerna får vila1
 • Positiv effekt för lungfunktionen, särskilt när residualkapaciteten ökar2
 • Lägre mortalitet jämfört med OHS-patienter som inte behandlas med NIV.3

Särskilda överväganden

 • OHS-patienter behöver en högre nivå av sjukvård och har större sannolikhet att läggas in på sjukhus. (8,6 gånger högre än för kontrollpersoner ur den allmänna populationen)3
 • Det har visat sig att OHS-patienter gör 11,2 läkarbesök per år, medan patienter som lider uteslutande av fetma gör 5,7 besök. 3
 • Effektiv behandling av OHS har visat sig leda till en betydande minskning av läkarkostnaderna och till en minskning med 68,4 procent av antalet dagars inläggning på sjukhus per år.3

Referenser

 • 01

  Contal O, Carnevale C, Borel JC, Sabil A, Tamisier R, Levy P, Janssens JP, Pepin JL. Pulse transit time as a measure of respiratory effort under nonivasive ventilation. Eur Respir J. 2013 41(2): 346-53

 • 02

  Budweiser, S., Hitzl A.P., Jörres, R.A., Schmidbauer, K., Heinemann, F., Pfeifer, M., (2007). Health-related quality of life and long-term prognosis in chronic hypercapnic respiratory failure: a prospective survival analysis. Respir Res 8(17): 92

 • 03

  Berg G, Delaive K, Manfreda J, et al. The use of healthcare resources in obesity hypoventilation syndrome. Chest. 2001 120: 377-383

Mer om OHS

OHS definieras som kronisk hyperkapni dagtid hos fetmapatienter efter uteslutande av andra ...