Hur man får ut det mesta av ventilationsbehandling för OHS-patienter | ResMed
Hur man får ut det mesta av ventilationsbehandling för OHS-patienter.
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS) > Hur man får ut det mesta av ventilationsbehandling för OHS-patienter.

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

alt

För patienter som får noninvasiv ventilation är det oerhört viktigt att följa behandlingen.

iVAPS gör skillnaden

En nyligen genomförd studie1 har visat att patienter som använder en ResMed-ventilator med iVAPS-teknik fortsätter med behandlingen 60 minuter längre (per session) än när de behandlas med vanliga tryckstödsfunktioner (PS).

Patienter föredrog iVAPS, som i sin tur kunde leda till mer långvarig NIV-användning. I studien dras slutsatsen att iVAPS "kan uppmuntra behandlingsföljsamhet för patienter som håller på att vänja sig vid NIV". 1

Ventilationsmålen kan uppnås med lägre tryckstöd

Respirology Journal-studien indikerar att iVAPS förbättrar blodgaser lika effektivt som vanlig tryckstödsfunktion (PS), och ger en extra fördel i form av lägre genomsnittligt tryckstöd. 1

iVAPS justerar automatiskt tryckstödsnivån till det inställda alveolärmålvärdet vilket innebär att trycket höjs och sänks enligt behov. Den automatiska responsen motverkar de problem som förknippas med inställning av ett högre tryckstöd som endast behövs under begränsad tid under behandlingen.

iVAPS–gör professionell titrering enklare

I Jaye-studien1 antyds att iVAPS skulle kunna förenkla några av de komplicerade och tidskrävande moment som krävs för effektiv inställning av NIV. Studien drar slutsatsen att: "iVAPS är lika effektivt som tryckstöd som startats av utbildad vårdpersonal vid kontroll av nattlig hypoventilation. Det kan förenkla NIV-användning till den grad att den inte kräver ett vårdteam med omfattande erfarenhet."

iVAPS spelar en viktig roll vid uppnående av behandlingsmålen för dina patienter - från att förenkla introduktion och acceptans av NIV-behandlingen till att uppmuntra behandlingsföljsamhet.

Denna avancerade teknik, som är intelligent, automatisk och individanpassad, har en intelligent backup-frekvens (iBR) som utgör ett smart alternativ för högkvalitativ NIV-behandling.

Läs mer om iVAPS

Referenser

  1. Kelly, JL et al. Randomized trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes. Respirology. Maj 2014, 19(4): 596-603.