Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS) | ResMed
Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS)
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS)

Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS)

Obesitas-hypoventilationssyndrom (OHS) definieras som kronisk hyperkapni under dagtid hos fetmapatienter (de som har ett BMI på >30kg/m2)med dagtids-PaCO2 på över 45 mmHg efter att man uteslutit andra orsaker till hypoventilation.1

Så många som 90 procent av patienterna med OHS lider även av obstruktiv sömnapné (OSA).2

Vad är OHS?

OHS definieras som kronisk hyperkapni dagtid hos fetmapatienter efter uteslutande av andra orsaker till hypoventilation (ytlig andning).

Läs mer

Varför ska man behandla OHS?

Det är viktigt att vara uppmärksam på OHS hos patienter och se till att de får behandling.

Läs mer

Behandlings-alternativ för obesitas hypoventilationssyndrom

Rekommenderade behandlings-alternativ för OHS inkluderar kontrollerad viktnedgång och noninvasiv ventilation.

Läs mer

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

För patienter som får noninvasiv ventilation är det oerhört viktigt att följa behandlingen.

Läs mer

Patientresultat

Lär dig mer om de positiva effekterna för OHS-patienter som behandlas med NIV.

Läs mer

Utbyte av utrustning

Ta dig tid att utbilda patienter som får behandling i hemmet om när och hur de byter ut de olika delarna av sina produkter, och informera dem om varför detta är viktigt för att behandlingen ska vara bekväm och effektiv.

Läs mer

Referenser

  1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med. Sep 2005, 118(9): 948-56.
  2. Kessler R, Chaouat A, Schinkewitch P, Faller M, Casel S, Krieger J, Weitzenblum E. (2001) The obesity-hypoventilation syndrome revisited: A prospective study of 34 consecutive cases. Chest 120: 369-376.