Noninvasiv ventilation (NIV) | ResMed
Noninvasiv ventilation (NIV)
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV) ger stöd för patientens andning utan behov av intubation eller trakeostomi. NIV ger effektiv behandling med mindre risk för infektion och förbättrad överlevnadsfrekvens hos patienter med andningssvikt.1-3

Noninvasiv ventilation ger patienten stöd genom att:

  • tillhandahålla rätt inandnings- och utandningstryck eller tidalvolymer för att stödja deras individuella andningsbehov.
  • förstärka den alveolära minutventilationen2
  • Rekrytera kollapsade alveoler.

Fördelarna med noninvasiv ventilation

Där den kan användas blir noninvasiv ventilation alltmer vedertagen över hela världen som det behandlingsalternativ som föredras3 framför invasiv ventilation. Noninvasiv ventilation kan användas för patienter på sjukhus eller i hemmet, och har följande fördelar:

Förenklar vardagslivet. En effektiv NIV-behandling kan hjälpa patienterna att använda mer av sin lungkapacitet. Detta gör det i sin tur lättare att andas,2 vilket gör det lättare att utföra rutinsysslor.

Lindrar många olika symptom. Morgonhuvudvärk, trötthet under dagen och andfåddhet är bara några av de symptom som kan uppstå under dagtid på grund av låga syrenivåer eller ackumulerad koldioxid. Genom att den bidrar till att normalisera CO2- och O2-nivåerna i kroppen bidrar behandlingen med noninvasiv ventilation till att lindra symptom kontinuerligt för att förbättra patientens livskvalitet.1

Kan förkorta tiden på sjukhus och förhindra att sjukdomen förvärras. Patienter som får behandling med noninvasiv ventilation tenderar att tillbringa mindre tid på sjukhuset.1 Genom att lämplig ventilation säkerställs kan NIV-patienter undvika andningssvikt. NIV-behandling ordineras ofta för utförande i hemmet och är både bekväm och effektiv.

Sjukdomar som behandlas med noninvasiv ventilation

Din patient kanske har svårt att andas och kan behöva hjälp av en ventilator för att andas beroende på ett mer generellt sjukdomstillstånd, till exempel:

Du kan också läsa mer om ventilation för pediatriska patienter.

Produkter för noninvasiv ventilation

ResMed har ett antal olika NIV-produkter för användning på sjukhus eller i hemmet.

Invasiva ventilationsprodukter

Förutom NIV-produkter erbjuder ResMed också ett antal invasiva ventilationsprodukter för användning på sjukhus eller i hemmet.

Referenser

  1. Robert D, Argaud L. Clinical review: long-term noninvasive ventilation. Crit Care. 2007
  2. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000
  3. Duke, G.J. Bersten, AD. Non-Invasive Ventilation for Adult Acute Respiratory Failure. Part II Critical Care and Resuscitation. 1999