Patientresultat för NMD-behandling | ResMed
Patientresultat

Patientresultat

NIV har visat sig förbättra arteriella blodgaser dagtid och symptom förknippade med andningssvikt för NMD-patienter.1-3

 • Mindre svaghetskänsla
 • Förbättrad sväljförmåga
 • Minskad dyspné
 • Minskad trötthet och sömnighet
 • Mindre morgonhuvudvärk
 • Bättre koncentration
 • Bättre humör.

Hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) ger noninvasiv ventilation upphov till en förbättring av livskvalitet och sömnrelaterade symtom.

Hos patienter med allvarlig bulbär dysfunktion4 förlänger NIV överlevnaden med sju månader.

Hos patienter med Duchennes muskeldystrofi (DMD):

 • En retrospektiv granskning av 100 patienter i följd födda mellan 1970 och 1990 visade att noninvasiv ventilation gav upphov till förbättrad överlevnad. Ryggradskirurgi ledde inte till ökad forcerad vitalkapacitet, men förbättrade medianöverlevnaden när den användes i kombination med nattlig ventilation.5
 • Kraftig minskning av antalet inskrivningsdagar för patienten på sjukhus.6

Referenser

 1. Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomised controlled trial of noninvasive ventilation (NIV) for nocturnal hypoventilation in neuromuscular and chest wall disease patients with daytime normocpania. Thorax 2005, 60: 1 019-1 024
 2. C Senent et al. A comparision of assisted cough techniques in stable patients with severe respiratory insufficiency due to amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. 2011, 12: 26–32
 3. Rabec et al. Evaluating noninvasive ventilation using a monitoring system coupled to a ventilator: A bench-to-bedside study. Eur Respir J 2009, 34: 902-913
 4. Bourke SC, et al. Noninvasive ventilation in ALS: Indications and effect on quality of life. Neurology 2003, 61: 171–177
 5. Eagle M, Bourke J, Bullock R, et al. Managing Duchenne muscular dystrophy—the additive effect of spinal surgery and home nocturnal ventilation in improving survival. Neuromuscular Disorders 2007, 17: 470–5
 6. Leger P, Bedicam JM, Cornette A et al. Nasal intermittent positive pressure ventilation. Long term follow up in patients with severe chronic respiratory insufficiency. Chest 1994, 105: 100–105