Neuromuskulär sjukdom (NMD)

Neuromuskulär sjukdom (NMD) är ett vitt begrepp som omfattar många sjukdomar och krämpor som försämrar musklernas funktion, antingen direkt genom en verklig muskelsjukdom eller indirekt genom en nervsjukdom.

 

Vad är neuromuskulär sjukdom (NMD)?

Neuromuskulär sjukdom (NMD) är ett vitt begrepp som omfattar många sjukdomar och krämpor som försämrar musklernas funktion, antingen direkt genom en verklig muskelsjukdom eller indirekt genom en nervsjukdom.

Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Genom att behandla en patient med andningssvikt till följd av NMD kan man lindra några av andningsbesvären.

Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Genom att behandla en patient med andningssvikt till följd av NMD kan man lindra några av andningsbesvären.

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Hur man får ut det mesta av ventilationsbehandling för NMD-patienter.

Patientresultat

Lär dig mer om fördelarna med behandling av NMD-patienter med NIV.

Patientresultat

Patientresultat

Lär dig mer om fördelarna med behandling av NMD-patienter med NIV.

Utbyte av utrustning

Utbyte av utrustning

Ta dig tid att utbilda patienter som får behandling i hemmet om när och hur de byter ut de olika delarna av sina produkter, och informera dem om varför detta är viktigt för att behandlingen ska vara bekväm och effektiv.