Invasiv ventilation (IV) | ResMed
Invasiv ventilation (IV)
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Invasiv ventilation (IV)

Invasiv ventilation (IV)

Invasiv mekanisk ventilation kan vara ett livsnödvändigt ingrepp för patienter med luftvägs- och andningsbesvär. Begreppet "invasiv" används om ett instrument penetrerar kroppen via munnen (till exempel en endotrakealtub), näsan, eller huden (till exempel en trakealkanyl via en trakeostomi, ett hål i luftstrupen som skapats på kirurgisk väg) för att fungera som en artificiell luftväg.1

Målen med mekanisk ventilation är främst att tillhandahålla syre, avlägsna koldioxid, minska andningsarbetet och avvärja livshotande tillstånd som hypoxemi, eller otillräcklig syresättning av arteriellt blod, och akut progressiv respiratorisk acidos, eller uppbyggnad av koldioxid i blodet.1

Det finns två olika typer av rör som används för mekanisk ventilation:

  • Endotrakealtub (ET) av standardtypförs in via näsan eller munnen och ger en säker luftväg när ballongen på manschetten blåses upp och försluts, och används främst för vuxna patienter med akut andningssvikt. För pediatriska patienter kan man använda ET utan manschett.2
  • Trakealkanyl – förs in via en trakeostomi, dvs. en öppning i luftstrupen som gjorts på kirurgisk väg. Trakealkanylen används för patienter som behöver långvarig mekanisk ventilation och finns med eller utan manschett. Trakealkanyler med manschett förseglar luftvägen för att kontrollera den mekaniska ventilationen medan manschetter utan luft eller kanyler utan manschetter kan användas när patientens tillstånd är mer stabilt.

Invasiv ventilation kan användas vid akut andningssvikt, avvänjning och kronisk andningssvikt när noninvasiv ventilation inte går att hantera. Det kan även användas för att hålla patientens luftväg öppen vid ett kirurgiskt ingrepp, till exempel intubation på intensivvårdsavdelningen.

Oavsett om invasiv mekanisk ventilation används på sjukhus eller i hemmet kombineras det med ventilationsteknik som kontinuerligt underlättar utbytet av syre och koldioxid.3  ResMed erbjuder maskiner med flera funktioner som innehåller den senaste teknikenför en behandling som är så behaglig och effektiv som möjligt. Upptäck vårt sortiment av ventilatorer för invasiv mekanisk ventilation.

Referenser

  1. Tobin M. Advances in mechanical ventilation. N Engl J Medi 2001; 344:1986-1996
  2. Khine HH. et al. Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997 mar;86(3):627-31.
  3. Windisch, W. et al.Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. German Society for Pneumology (DGP): 640-652.