Högflödes-behandling med syrgas | ResMed
Högflödes-behandling med syrgas (HFOT)
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Högflödes-behandling med syrgas (HFOT)

Högflödes-behandling med syrgas (HFOT)

Högflödes-behandling med syrgas är en typ av andningsstöd som används på sjukhus. Syrgasen, som ofta kombineras med tryckluft och befuktning, tillförs patienten vid flödeshastigheter som är högre än vid vanlig syrgasbehandling.

Vanlig syrgasbehandling har ett flöde på upp till 16 l/min medan högflödes-behandling med syrgas har ett flöde på upp till 60 l/min.1

Högflödes-behandling med syrgas tillförs vanligtvis med hjälp av en blandare som är kopplad till ett vägguttag, en befuktare, uppvärmda slangar och en näsgrimma.  

Högflödes-behandling med syrgas minskar andningsarbetet2

Det varma, befuktade konstanta luftflödet förbättrar gasutbyte och minskar andningsarbetet. 3

Högflödes-behandling med syrgas vid akut andningssvikt

Högflödes-behandling med syrgas används ofta för patienter med akut andningssvikt (dvs. hypoxemisk andningssvikt) på sjukhus. Patienterna befinner sig vanligtvis på intensivvårdsavdelningen eller på avdelningar för vårdkrävande patienter, och behöver andningsstöd för att stabilisera andningen och kontrollera blodgaserna.

Högflödes-behandling med syrgas för kroniska sjukdomar

Högflödes-behandling med befuktad syrgas har använts med framgång för KOL, bronkiektasi, i slutskedet av cancersjukdomar och för patienter som inte kan intuberas.3

Högflödes-behandling med syrgas är avsedd att: 2

 • Eliminera huvuddelen av anatomiskt dead space
 • Bilda en reservoar med högt FiO2 i näshålan
 • Förbättra gasutbyte
 • Minska andningsarbetet avsevärt

Andra positiva effekter av högflödes-behandling med syrgas (med befuktning): 2

 • Befuktad (uppvärmd) gas gör sekret mer lättflytande och bidrar till återhämtning för luftvägarna (t.ex. efter operation)
 • Sänkt andningsfrekvens
 • Minskad dyspné (ansträngd andning eller andfåddhet) och muntorrhet, samt en allmänt behagligare känsla.
 • Lättinstallerad - det är enklare att fästa en näsgrimma än en syrgasmask
 • Kräver endast en låg compliance-nivå från patienten (nedsövning möjlig men inte nödvändig)
 • Patienter säger att den är mycket bekväm och gör det möjligt för dem att kommunicera

ResMeds AcuCare™ näsgrimma för högflödes-behandling

AcuCare näsgrimma för högflödes-behandling ger högflödes-behandling med syrgas för vuxna patienter med akut andningssvikt. Den har konstruerats för att tillföra kontinuerlig syrgasbehandling upp till ett maxflöde på 60 l/min.

AcuCare näsgrimma för högflödes-behandling är avsedd för bruk av en enstaka patient (i max sju dagar) på sjukhus/vårdinrättning. Den har utformats för att ge överlägsen komfort och för att vara ett lättanvänt alternativ för patienter som behöver högflödes-behandling med syrgas.

Referenser

 1. Lindenauer PK et al. Outcomes associated with invasive and noninvasive ventilation among patients hospitalized with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. JAMA Intern Med. 1 dec, 2014;174(12):1982–93.
 2. Dysart K et al. Research in high flow therapy: mechanisms of action. Respir Med. 2009 Oct;103(10):1400-5.
 3. Gotera C et al. Clinical evidence on high flow oxygen therapy and active humidification in adults. Rev Port Pneumol. 2013;19(5):217-227.