Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen | ResMed
Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Ventilation > Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

För patienter som får noninvasiv ventilation är det oerhört viktigt att följa behandlingen.

Forskning visar att sannolikheten för att patienter och deras familjer anpassar sig till och fortsätter med behandlingen ökar om de har:

 • rätt utrustning och utbildning1-4
 • tillräckligt många vårdgivare1-4
 • stöd från erfaren vårdpersonal.1-4

Hos ResMed är vi överens om att det bästa sättet att förbättra behandlingscompliance är att använda sig av ett mångfacetterat tillvägagångssätt som inkluderar:

 • Bekväm, lättanvänd och tillförlitlig utrustning

  ResMeds apparater för invasiv och noninvasiv ventilation, masker och befuktningsteknik ger patienterna alla möjligheter till en lyckad behandling.

 • Effektiv utbildning i hemmet för patienter och konsekvent uppföljningsarbete

  Detta är mycket viktigt för att bidra till att upprätthålla patientens förtroende för den behandling han eller hon får.  Complianceövervakning * med AirViewTM ger heltäckande realtidsåtkomst till patientdata för alla vårdpartners (utrustningsleverantörer, läkare, sömnlaboratorier) på ett och samma ställe – ett enkelt och effektivt sätt för alla att proaktivt identifiera och åtgärda problem med behandlingsföljsamhet.

Utbyte av utrustning

För att patienter ska vara följsamma och få en behaglig behandlingsupplevelse är det mycket viktigt att utrustningen byts ut när det behövs.

Ta dig tid att utbilda dina patienter om när och hur de byter ut de olika delarna av sina produkter, och informera dem om varför detta är viktigt för att behandlingen ska vara bekväm och effektiv.

De delar som behöver bytas ut mer regelbundet är  slangar ,  filter,maskernastillbehöroch trakeostomier.

Referenser

 1. Oppenheimer EA. iVUN News. 1997
 2. Zozula et al. Curr Opin Pulm Med. 2001
 3. Hoy et al. Am J Respir Crit Care Med. 1999
 4. Chervin et al. Sleep. 1997

*AirView är endast tillgängligt på vissa apparater.