ResMed's intelligenta lösningar för noninvasiv ventilation vid KOL

Forskningen har visat positiva resultat när noninvasiv ventilation ingår som en del i ett behandlingsprogram för KOL.1-3

ResMed tillhandahåller intelligenta noninvasiva lösningar som hjälper dig att skräddarsy behandlingen efter patienternas unika och växlande behov. ResMeds lösningar, från ventilatorer och masker till syrgasalternativ och tillbehör som stärker patienternas oberoende, hjälper dem att andas lättare i sin sjukdom.

Våra lösningar är intelligenta eftersom du kan välja den produktkombination som lämpar sig bäst efter patientens individuella KOL-bild, och dessutom ge dem automatiskt justerande behandling när sjukdomen förändras, för ännu större individanpassning.

Bättre framtidsutsikter med ResMed

\

Referenser

  • 01

    Köehnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.

  • 02

    Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.

  • 03

    Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respir Med. 2014;108(5):722-8.