Effekten av noninvasiv ventilation vid KOL

Som alla typer av mekanisk ventilation stöttar noninvasiv ventilation patientens andning. Den har två huvudsyften:

1.     att förbättra utbytet av gaserna syre (O2) och koldioxid (CO2) i patientens lungor.

2.     att stötta andningsarbetet när patientens andningsmuskulatur inte själv kan göra detta.

De här två målen uppnås med noninvasiv ventilation utan de biverkningar som invasiv ventilation kan medföra, till exempel obehag för patienten, förlorade försvarsmekanismer i luftvägarna och infektionsrisker.1

Med noninvasiv ventilation underlättas andningen genom att:

 • ett tryckstöd som motsvarar patientens unika andningsbehov ges, så att deras andningsarbete underlättas

 • de övre luftvägarna hålls öppna med tryckluft 

 • den inandade tidalvolymen ökas vilket ger ett bättre luftflöde till lungorna

 • alveolärventilationen ökas genom att alveoler som kollapsat öppnas upp

 • symtom på hyperkapni lindras genom förbättrat gasutbyte i blodet.

Tillfällig noninvasiv ventilation är en väletablerad behandling för patienter som är inlagda för akuta exacerbationer av KOL.1,2,3

Nu visar aktuella rön även att när noninvasiv ventilation används för att minska hyperkapni hos KOL-patienter som behandlas hemma går det att se förbättringar vad gäller:

 • arteriella blodgasnivåer

 • patientens upplevda livskvalitet  

 • överlevnadsgraden över en 12-månadersperiod.4,5

Sammantaget är det här ett starkt argument för att använda noninvasiv ventilation för behandling av vissa KOL-patienter. Oavsett om noninvasiv ventilation används i akutsjukvården eller vid långvarig behandling i hemmet har ResMed tagit till sig dessa rön och utvecklat intelligenta lösningar för noninvasiv ventilation så att dina KOL-patienter kan få en ännu bättre behandling.

Läs mer om ResMeds lösningar för noninvasiv ventilation vid KOL.  

\

Referenser

 • 01

  Rai SP et al. Non-invasive positive pressure ventilation in patients with acute respiratory failure. MJAFI. 2004;60:224–226.

 • 02

  Brochard L et al. Noninvasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 1995;333:817-822.

 • 03

  Kramer N et al. Randomized, prospective trial of non-invasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 1995;151(6):1799-806.

 • 04

  Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respir Med. 2014;108(5):722-8.

 • 05

  Duiverman ML et al. Two year home-based nocturnal noninvasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(1):112.