Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) | ResMed
KOL

KOL

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en allvarlig progressiv lungsjukdom som drabbar cirka 15–25 % av vuxna över 401

WHO (Världshälsoorganisationen) uppskattar att upp till 65 miljoner människor runt om i världen lever med måttlig till svår KOL.2

Som ett sätt att försöka lindra detta hjälper ResMed dig att ge individanpassad behandling till patienter med KOL ... så att de kan andas lättare och få en bättre upplevelse med varje andetag.

HOT-HMV-studien

HOT-HMV-studien visar att mekanisk ventilation i hemmet (HMV) i kombination med syrgasbehandling i hemmet (HOT) medför en signifikant minskad risk för återinläggning på sjukhus eller dödsfall hos patienter med svår KOL efter en akut KOL-exacerbation som krävt noninvasiv ventilation (NIV).

Läs mer

Vad är KOL? Besvären, symtomen och diagnosen

Översikt över KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), inklusive tecken och symtom på KOL, orsaker till KOL, stadier, behandling, ekonomi och patientresultat. Ett globalt problem med ekonomiska konsekvenser.

 

Läs mer

 

Behandlingsalternativ och -resultat för KOL

Även om det inte finns någon bot för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ännu finns det behandlingar som hjälper KOL-patienter att leva med sjukdomen i sin vardag och hantera den på lång sikt.

Läs mer

ResMeds noninvasiva ventilatorer för KOL

ResMeds noninvasiva ventilatorer hjälper människor med KOL att hantera sin sjukdom. De ventilatorer som är lämpliga för KOL-behandling är modellerna Lumis™, Stellar™ och Astral™.

Läs mer

 

Noninvasiv ventilation (NIV) vid KOL. Kan det hjälpa?

Hur hjälper noninvasiv ventilation för att behandla KOL? Genom att förbättra utbytet av syre och koldioxid i blodet kan det korta ned tiden för sjukhusvistelser och förbättra livskvaliteten hemma.

Läs mer

Referenser

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). “Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2010.” Goldcopd.com. http://www.goldcopd.org/Guidelines/guideline-2010-gold-report.html (accessed November 9, 2015) 
  2. World Health Organization. “Chronic respiratory diseases: Burden of COPD” Who.int. http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/ (accessed November 9, 2015)