Mekanisk ventilation och patientventilation

Målet med mekanisk ventilation och patientventilation är att:

  • förbättra utbytet av syre och koldioxid mellan blodet och luften i patientens lungor.
  • stödja patientens andningsarbete1 när hans/hennes fysiologi inte räcker till.

ResMed erbjuder flera olika mekaniska ventilationsalternativ för invasiva och noninvasiva användningsområden, som passar olika patienter och vårdmiljöer.

Vårt sortiment av noninvasiva (NIV) ventilationslösningar inkluderar behandlingsapparater som kompletteras av masker med senaste tekniken för komfort och prestanda, patienthanteringsprogram, tillbehör, utbildning och service.

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV) ger ventilationsstöd till patienter som lider av andningsinsufficiens.

Invasiv ventilation (IV)

Invasiv ventilation (IV) efter endotrakeal intubation ger ventilationsstöd till dina patienter. Lär dig hur invasiv mekanisk ventilation kan vara ett livsnödvändigt ingrepp för patienter med andningssvikt.

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Bekväm utrustning, regelbundet utbyte, uppföljning och utbildning är oerhört viktigt för att hjälpa patienter att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen.

KOL

Lär dig mer om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Neuromuskulär sjukdom

Lär dig mer om neuromuskulär sjukdom (NMD): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Ventilation for pediatriska patienter

Lär dig mer om ResMeds ventilationslösningar för pediatriska patienter: särskilda hänsynstaganden, den perfekta behandlingslösningen och dokumenterade patientresultat.

OHS

Lär dig mer om obesitas-hypoventilationssyndrom (OHS): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Restriktiv lungsjukdom

Lär dig mer om restriktiv lungsjukdom: ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Referenser

  • 01

    International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000