Varför snarkar vissa patienter? | ResMed för vårdgivare
Varför snarkar vissa patienter?
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Snarkning > Varför snarkar vissa patienter?

Varför snarkar vissa patienter?

Både snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA) har samma härkomst: obstruktionen av de övre luftvägarna, som uppstår på grund av att nackmusklerna som styr mjuka gommen och tungan slappnar av.  Hos snarkare utan OSA blockeras luftvägarna, men de kollapsar inte, även om luftflödet begränsas. Hos snarkare med OSA uppstår en delvis eller fullständig kollaps av luftvägarna, vilket leder till antingen

  • apné, vilket är upphörande av luftflöde i minst tio sekunder, eller
  • Hypopné, vilket är nedsatt luftflöde i minst tio sekunder, med 30 % lägre luftflöde och minst 4 % syredesaturation jämfört med basvärdet.  

Orsaker till snarkning

Flera faktorer kan öka intensiteten på snarkningar: utmattning, övervikt, sovande på rygg och alkoholkonsumtion innan man går till sängs leder alla till högljudda snarkningar. Personer med förstorade halsmandlar, en förstorad tunga eller övervikt runt halsen är också benägna att snarka. Även strukturella faktorer som formen på näsan eller käken kan orsaka snarkning. 

Snarkning och OSA

Snarkning anses vara det främsta symptomet på obstruktiv sömnapné1. Det sågs länge bara som ett socialt besvär, men ses nu som det första steget i ett led som kan leda till allvarligare former av OSA.2

Fråga dina patienter om de lider av högljudda snarkningar och överdriven sömnighet under dagen.  Om de gör det bör du rekommendera nattlig andningsregistrering för att mäta deras AHI-nivåer, så att du kan ordinera rätt behandling.   

Referenser

  1. Meslier N, Racineux JL : Snoring and high-resistance syndrome. Rev Mal Respir 2004; 21 : 2S35-2S42. (Franska)
  2. McNamara SG, Cistulli PA, Sullivan CE, Strohl KP. Clinical aspects of sleep apnea. In: Saunders NA, Sullivan CE, editors. Sleep and breathing: lung biology in health and disease. 2nd ed. New York: Marcel Dekker; 1994: 337-61.