Viktiga fakta om snarkning| ResMed
Viktiga fakta om snarkning
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Snarkning > Viktiga fakta om snarkning

Viktiga fakta om snarkning

Om du snarkar – särskilt om du snarkar högt – vet du hur störande det kan vara.  Du stör de som sitter omkring dig när du somnar på flygplan eller på bio.  Din sängpartner klagar på att han/hon inte kan sova och förvisar dig till gästrummet eller soffan. Faktum är att 95 % av snarkarna säger att deras snarkningar stör deras partner.1

Det ödelägger även din sömn, vare sig du inser det eller inte. Snarkning innebär att du kanske inte får den mängd syre du behöver för att få en god natts sömn.  Och du vet vad som händer när du inte sover gott: du blir trött, håglös och på dåligt humör. 

Högljudda, störande snarkningar kan även ha andra mindre tydliga bieffekter.  Snarkare löper 1,6 gånger större risk än andra att drabbas av högt blodtryck inom fyra år2 från det att de börjar snarka.  Det finns även risk för andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Inte alla snarkare har OSA, men nästan alla som har OSA snarkar  

Som om det inte var illa nog är snarkande även det främsta tecknet på obstruktiv sömnapné (OSA), vilket är den vanligaste formen av sömnapné. Snarkning och sömnapné är förenade oroväckande mycket – tre av tio män och nästan två av tio kvinnor som är vanesnarkare lider även av obstruktiv sömnapné till viss grad.5 Sömnapné hindrar dig från att få den sömn du behöver för att leva ett friskt, energirikt liv.      

Kliniska studier visar att människor med obehandlad sömnapné löper större hälsorisker: 

Så om du snarkar, eller misstänker att du snarkar, ska du se detta som ett tecken på att något inte står rätt till. Gör vårt korta sömnapnétest eller kontakta oss för att hitta en plats där du kan göra ett sömntest nära dig.

Kom ihåg: Snarkande kan inte botas, men det kan kontrolleras. Ett oralt hjälpmedel som ResMeds Narval CC™ stoppar höga snarkningar hos nästan nio av tio personer.9

Referenser

  1. A +A Sjukvårdsstudie som genomförts med 95 patienter som använde Narval CC (Equinoxe i Frankrike) år 2011.
  2. Peepard T. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med, 342 (2000), pp. 1378-1384.
  3. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet 2005; 365: 1046-53.
  4. Meslier N, Racineux JL : Ronflement et syndrome de haute résistance. Rev Mal Respir 2004 ; 21 : 2S35-2S42.
  5. Young T et al. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med 1993; 328(17):1230–5.
  6. Peker Y, Carlson J, Hedner J. Increased incidence of coronary artery disease in sleep apnoea: a long-term follow-up. Eur Respir J. 2006 Sep;28(3):596-602.
  7. Peepard T. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med 342 (2000), pp. 1378-1384.
  8. Ellen et al. Systematic review of motor vehicle crash risk in persons with sleep apnea. J Clin Sleep Med. 2006 Apr 15;2(2):193-200.
  9. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.