Diagnos av snarkning och sömnapné | ResMed
Diagnos av snarkning och sömnapné
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Snarkning > Diagnos av snarkning och sömnapné

Diagnos av snarkning och sömnapné

Det tar bara några minuter att ställa några få enkla frågor till dina patienter – antingen via ett medicinskt frågeformulär eller när de kommer in för behandling nästa gång – som kan hjälpa dig att identifiera potentiella kandidater för sömnbehandling.  

  • Snarkar de?
  • Känner de sig överdrivet trötta under dagen?
  • Har någon sagt att de slutar andas när de sover?
  • Har de högt blodtryck? 
  • Är halsen större än 41 centimeter (kvinnor) eller 43 centimeter (män)?

Om de svarar ja på någon av dessa frågor bör du hänvisa dem till en sömnläkare, som kan genomföra en nattlig andningsregistrering. Dessa test används för att mäta patientens apné-hypopnéindex (AHI), vilket fastställer om:

  • patienten snarkar men inte har obstruktiv sömnapné (OSA) – AHI-index < 5
  • patienten har mild till måttlig OSA (AHI mellan 5 och 30)
  • patienten har svår OSA (AHI över 30)
  • om de har Cheynes-Stokes syndrom

Resultaten från detta test vägleder läkaren i valet av behandlingsalternativ. Om du har kontakt med sömnläkare kan du hjälpa dem att förstå alternativen. Många sömnläkare är mycket bekväma och bekanta med PAP-behandling, men vet väldigt lite om antiapnéskenor.  Det kan också hända att du har många patienter som inte är compliant med PAP-behandling eller ännu värre, och som är i desperat behov av behandling men som vägrar att använda en PAP-maskin.

Användning av nattlig andningsregistrering (NAR) för att övervaka framsteg och minimera tiden som spenderas hos tandläkaren

Du kan använda NAR själv.  En apparat för nattlig andningsregistrering i hemmet som ApneaLink Air™ kan användas av läkare för att diagnostisera OSA, men tandläkare som är specialister på sömn kan använda samma apparat för att bättre hantera titreringsprocessen.

Genom att använda den när du titrerar anordningen kan du övervaka patientens status direkt och använda denna data till att enkelt och effektivt ta hand om patienten. Med hjälp av ApneaLink Air kan du minska tiden som patienten spenderar hos dig avsevärt, tack vare objektiva data som gör att du kan göra en bättre bedömning av behandlingsresultat.

ResMed tillhandahåller inte medicinska rekommendationer. Innehållet på denna sida är därför ett förslag, och är inte avsett att ersätta eller modifiera den kliniska utvärderingen.