Snarkning

Snarkande är vanligt:  En av tre män snarkar regelbundet och denna procentsats ökar med åldern.1 Den övergripande utbredningen av snarkning bland vuxna är 34,61%.1

Viktiga fakta om snarkning

Höga snarkningar stör sömnen för dig och din partner. Det är också ett tecken på att du har obstruktiv sömnapné.

Varför snarkar vissa patienter?

Både snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA) har samma härkomst: obstruktionen av de övre luftvägarna, som uppstår på grund av att nackmusklerna slappnar av.

Behandlingsalternativ för snarkning och obstruktiv sömnapné

Behandlingsalternativ för snarkning och obstruktiv sömnapné

ResMed har flera behandlingsalternativ, inklusive CPAP och orala hjälpmedel, för halssnarkare som har sömnapné och halssnarkare som inte har det.

Orala hjälpmedel

Orala hjälpmedel behandlar snarkning och mild till måttlig obstruktiv sömnapné (OSA). De är också ett alternativ i fall med svår OSA när CPAP inte fungerar.

Referenser

  • 01

    Teculescu D, Benamghar L, Hannhart B, Montaut-Verient B, Michaely JP. Habitual snoring. Prevalence and risk factors in a sample of the French male population. Rev Mal Respir. 2007 Mar;24(3 Pt 1):281-7. Franska.

  • 02

    Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.