Typer av sömnrelaterade andningsstörningar

Det finns tre typer av sömnrelaterade andningsstörningar: obstruktiv sömnapné (OSA), central sömnapné (CSA) och mixad eller komplex sömnapné. Varje typ har utmärkande kännetecken som gör det möjligt att ställa en diagnos.

 

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA) är den vanligaste formen av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB), och drabbar fler än tre av tio män samt nästan en av fem kvinnor1. Patienter som lider av OSA drabbas ofta av partiell eller fullständig luftvägskollaps under sömnen.

 

Central sömnapné (CSA)

Central sömnapné (CSA) är inte lika vanligt som OSA2. Till skillnad från OSA-patienter vars luftvägar helt eller delvis blockeras och därmed hindrar andningen, har patienter med central sömnapné en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Det innebär antingen att hjärnans andningscentrum inte skickar någon inandningssignal, eller att signalen inte förs vidare till resten av patientens kropp.

Läs mer

 

Mixad sömnapné

Mixad sömnapné är en kombination av obstruktiv sömnapné (OSA) och central sömnapné (CSA). Mixad sömnapné är visserligen vanligare än CSA men inte lika vanligt förekommande som OSA3.

 

 

 

 

 

 

 

Referenser

Mer om sömnrelaterade andningsstörningar