Hur du talar med din patient om SDB

Som du förstår kan det vara svårt för patienter som antingen misstänker att de lider av en sömnstörning eller precis fått en diagnos att ta till sig all ny information.

Förutom att ge patienter all information som de behöver om sömnstudier och behandlingsalternativ, är det viktigt att påminna dem om att de är långt ifrån är ensamma.

Sömnrelaterade andningsstörningar drabbar 34 % av män och 17 % av kvinnor mellan 30 och 70 år.1 Det innebär att fler än 3 av 10 män och nästan 1 av 5 kvinnor är i samma situation som din patient.

Referenser

  • 01

    Peppard et al. Am J Epidemiol. 2013

Mer om sömnrelaterade andningsstörningar

Under en sömnstudie övervakas patientens andning för att undersöka om det föreligger en ...