Screening för obstruktiv sömnapné (OSA) | ResMed
Screening för OSA

Screening för obstruktiv sömnapné (OSA)

ResMed strävar efter att sprida sin djupgående kunskap om screening för obstruktiv sömnapné (OSA). Om din patient uppvisar symptom på sömnrelaterade andningsstörningar kan vi hjälpa dig att remittera din patient till rätt instans för en OSA-diagnos:  

  • Gör en bedömning: Uppmärksamma och identifiera några av de  vanliga symptomen på obstruktiv sömnapné (OSA)
  • Gör ett screeningtest: Be din patient att göra ett screeningtest för sömnapné som går ut på att besvara frågor om symptom eller använda en sömnscreeningapparat för hemmet
  • Remittera: Utifrån screeningresultatet rekommenderar du en sömnstudie för din patient i syfte att kontrollera och fastställa allvarsgraden för hans/hennes OSA

Upptäck våra apparater för OSA-screening i din patients hem, närliggande sömnkliniker och de resurser för screening och diagnos som finns tillgängliga.