Resurser för screening och diagnos | ResMed
Resurser för screening och diagnos

Resurser för screening och diagnos

För personer som liksom du arbetar inom vården tillhandahåller ResMed användbara verktyg som kan användas i olika behandlingsfaser för patienten.

Bedömning

Känner du igen några av de vanliga symptomen på OSA hos dina patienter?

Screening

Be dem att besvara fem frågor i ett sömnapnésymptomtest som en första screeningmetod.

Diagnos

En sömnapnédiagnos kan inte ställas utan att man gör en sömnregistrering. Remittera din patient till en sömnspecialist eller utför en sömnregistrering med en apparat som ResMed’s ApneaLink™ Air först.

Mer information om ApneaLink Air.