Sömnregistrering i hemmet | ResMed
Sömnregistrering i hemmet

Sömnregistrering i hemmet

En sömnstudie – som också kallas en andningspolygrafi (AP) – kan nu göras bekvämt hemma hos patienten. Under polygrafin övervakas din patients andningsansträngning, puls, syremättnad, nasala flöde och snarkning för utvärdering av om patienten lider av sömnrelaterade andningsstörningar eller sömnapné. Vid traditionella polysomnografier (PSG), som görs under natten på särskilda sömnkliniker, övervakas neural aktivitet (EEG), ögonrörelser (EOG), muskelaktivitet eller skelettmuskelaktivering (EMG) och hjärtrytm (EKG).

ResMed ger dina patienter ett lättanvänt precisionsverktyg för sömnapnéscreening: ApneaLinkTM Air. I en studie där man jämförde data för 70 deltagare inklusive normala patienter, patienter med obstruktiv sömnapné (OSA) och patienter med CSR fastslogs att ApneaLink gav tillförlitlig screening jämförbar med en PSG. Automatisk analys jämfördes med manuell poängsättning, med följande resultat:

  • Känslighet: 87 % (75–99)
  • Specificitet: 95 % (88–100)
  • Positivt sannolikhetsförhållande: 17,0
  • Negativt sannolikhetsförhållande: 0,14

Natten då sömnregistreringen görs sätter patienten sensorerna på bestämda delar av kroppen för att starta registreringen. Vår ApneaLink Air-apparat för sömnregistrering i hemmet detekterar apnéer, hypopnéer, flödesbegränsning, snarkning och syremättnad i blodet. Den beräknar också sannolikheten för Cheyne-Stokes respiration-andningsmönster (CSR) under registreringen, vilket möjliggör en korrekt åtskillnad mellan obstruktiva och centrala apnéer.

Din patients resultat kan sedan analyseras vidare nästa dag på en klinik, ett sjukhus eller ett sömnlaboratorium. ApneaLink -rapporten innehåller en detaljerad signalanalys och förenklar vårdprocessen för sjukvårdpersonal. Resultaten från ResMeds apparater för sömnregistrering i hemmet är också kompatibla med AirViewTM, en heltäckande diagnostikprogramlösning för sömnkliniker.

Sömnregistreringen i hemmet blir på detta sätt enkel med våra kompakta, kostnadseffektiva och tillförlitliga registreringsapparater. Lär dig mer om följande lösningar:

Hos ResMed strävar vi efter att sänka de totala sjukvårdskostnaderna och förbättra livskvaliteten, och det är därför vi rekommenderar våra apparater för sömnregistrering i hemmet för diagnos av sömnrelaterade andningsstörningar.

Online screening av dina patienter med AirView™

Tillsammans med AirView, ResMed's säkra, molnbaserade patienthanteringssytem - skickar ApneaLink Air din screening till en säker server. Det hjälper till att effektivisera arbetsflöden och förenkla samarbetet mellan olika användare, avdelningar och funktioner inom vården.

Läs mer om AirView diagnostik eller uppkopplad vård.