Screening och diagnos | ResMed
Screening och diagnos

Screening och diagnos

ResMed ger dig verktyg som hjälper dig att bedöma och undersöka om dina patienter lider av obstruktiv sömnapné samt rekommendera en sömnstudie.

Screening för obstruktiv sömnapné (OSA)

Om obstruktiv sömnapné ignoreras kan den utgöra en riskfaktor. ResMed förklarar hur dess innovativa screeningprocess kan hjälpa patienter att få sin OSA diagnostiserad.

Läs mer

Hur du talar med din patient om SDB

Om dina patienter diagnostiseras med en sömnstörning, uppmuntra dem att gå med i en sömnapnégrupp för extra stöd under behandlingen.diagnostiserad.

Läs mer

Resurser för screening och diagnos

För personer som liksom du arbetar inom vården tillhandahåller ResMed användbara verktyg som kan användas i olika behandlingsfaser för patienten.diagnostiserad.

Läs mer

Sömnregistrering i hemmet

Patienter kan nu göra sömnregistrering hemma. ResMeds apparater för sömnregistrering i hemmet har avancerade funktioner som kompatibilitet med AirView-patienthanteringsverktyget.

Läs mer

Allt om sömnstudier

Under en sömnstudie övervakas patientens andning för att undersöka om det föreligger en sömnstörning som till exempel sömnapné. Sömnstudier kan utföras i hemmet eller på en sömnklinik.

Läs mer