Monitorering av behandling | ResMed
Monitorering av behandling

Monitorering av behandling

Med ResMeds trådlöst anslutna apparater för sömn- och andningsvård överförs patienternas apparat- och behandlingsstatistik till AirView™, redan en timme efter varje avslutad behandlingssession.1 På så sätt kan du monitorera patienten och uppdatera inställningarna på apparaten snabbt på distans när det behövs. Om patienten inte har någon trådlös modul eller om du behöver mer detaljerade rapporter kan du ladda ned data från SD-kortet.

Kärnan i de här lösningarna är AirView, ResMed’s molnbaserade patienthanteringssystem som gör att du kan monitorera patienternas behandlingsdata på distans, och anpassa inställningarna efter deras specifika behov.

Tack vare telemonitorering med AirView kan sjukvården minska antalet onödiga besök och lägga tiden på att hjälpa dem som verkligen behöver det via telefon.2 Vår plattform för patientdelaktighet, myAir™, hjälper dessutom patienter att uppnå compliance och följa behandlingen på lång sikt.3

  • Spara tidMed ”Remote Assist”-funktionen i AirView har du alltid en aktuell bild av patienternas behandlingsdata till hands, vilket bidrar till att minska utdragna telefonsamtal för felsökning samt oplanerade besök.
  • Säkerställa patientcomplianceGenom att ta tag i problemen tidigt kan du minska antalet patienter som hoppar av behandlingen och stärka behandlingsföljsamheten till och med redan under utprovningsperioden.4-6
  • Öka vårdkvalitetenNär du enkelt har tillgång till information om vilken effekt behandlingen har kan du fokusera på de patienter som behöver det mest 

“Med hjälp av AirView kunde vårdteamet snabbt hitta de patienter som avbröt behandlingen eller fick problem.”

Claire Goulden, Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust Hospital, Storbritannien

Uppkopplad vård

ResMed leder utvecklingen av sjukvården framåt med sina uppkopplade apparater och lösningar i varje steg av dina patienters behandling.

Läs mer om  uppkopplad vård

Viitteet

  1. För AirSense™ 10, AirCurve™ 10 och Lumis™. Information tillgänglig vid lunchtid för AirMini™.
  2. Price Waterhouse Coopers . Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  3. Price Watehouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A study of how myAir users behave better. 2016
  4. Fox N et al. The impact of a telemedicine monitoring system on positive airway pressure adherence inpatients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2012;35:477–81.
  5. Schoch O et al. Improved adherence to CPAP by telemetric support in newly diagnosed OSAS patients. Eur Respir J 2013;42:P2045.
  6. Munafo D et al. A web based automated messaging program for CPAP adherence coaching reduced the coaching labor required while yielding similar adherence and efficacy to standard of care coaching. American J Respir Crit Care Med 2014;189:A6570.