Patientföljsamhet och utbyte av utrustning | ResMed
Patientföljsamhet och utbyte av utrustning
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) > Patientföljsamhet och utbyte av utrustning

Patientföljsamhet och byte av behandlingsutrustning

Följsamhet till behandling kan vara den största utmaningen vid behandling av sömnapné.

Forskning indikerar att patienter och deras familjer har större sannolikhet att anpassa sig och fortsätta behandlingen om de har:

  • Korrekt utrustning och träning1-4
  • Adekvat antal vårdgivare1-4
  • Ett södsystem av erfaren sjukvårdspersonal1-4

På ResMed håller vi med om att det bästa sättet att förbättra följsamhet är att använda sig av mångfasetterad strategi, som inkluderar:

Bekväm, användarvänlig och pålitlig utrustning

ResMed's behandlingsapparatermasker och befuktningsteknik täcker ett brett spectra av patientbehov, vilket ger möjligheter till en lyckad behandling.

Effektiv patientutbildning och konsekvent uppföljning

Detta är vitalt för att hjälpa patienten att bibehålla tron på behandlingen som de får.

AirView’s monitorering av följsamhet möjliggör samarbete över gränserna mellan patientens vårdgivare (läkare, sköterskor, sömnlab, sjukhus), med direkt tillgång till behandlingsdata på ett ställe.

myAirTM är ett användarvänligt webbaserat program som gör det möjligt för patienterna att följa sin behandling och få interaktiv coachning.

Dessa och andra uppkopplade lösningar från ResMed är ett enkelt och effektivt sätt att proaktivt identifiera och hantera behandlingsproblem.

Utbyte av utrustning och följsamhet

Att byta ut utrustningen i tid är kritiskt för att hjälpa patienterna att följa- och få en bekväm behandling.

Ta dig tid att utbilda dina patienter i vikten av att byta ut och ersätta trasig eller sliten utrustning , och hur detta kan påverka komfort- och behandlingens effektivitet.

Referenser

  1. Oppenheimer EA. iVUN News 1997
  2. Zozula et al. Curr Opin Pulm Med 2001
  3. Hoy et al. Am J Respir Crit Care Med 1999
  4. Chervin et al. Sleep 1997

Uppkopplad vård

ResMed leder utvecklingen av sjukvården framåt med sina uppkopplade apparater och lösningar i varje steg av dina patienters behandling.

Läs mer om uppkopplad vård.