Patientföljsamhet och utbyte av utrustning

Patientföljsamhet kan vara den största utmaningen vid behandling av sömnapné.

Forskning visar att sannolikheten för att patienter och deras familjer anpassar sig till och fortsätter med behandlingen ökar om de har:

 • rätt utrustning och utbildning1-4
 • tillräckligt många vårdgivare1-4
 • stöd från erfaren vårdpersonal.1-4

Hos ResMed är vi överens om att det bästa sättet att förbättra patientcompliance är att använda sig av ett mångfacetterat tillvägagångssätt som inkluderar:

Bekväm, lättanvänd och tillförlitlig utrustning

ResMeds behandlingsapparater, masker och befuktningsteknik ger patienter goda förutsättningar för en lyckad behandling.  

Effektiv patientutbildning och konsekvent uppföljningsarbete

Det är oerhört viktigt att hjälpa patienten att behålla sitt förtroende för den behandling de får. Complianceövervakning med AirView möjliggör heltäckande realtidsåtkomst till patientdata för alla vårdpartner (vårdgivare, läkare, sömnlaboratorier) på en och samma plats - ett enkelt och effektivt sätt att proaktivt identifiera och åtgärda problem med behandlingsföljsamhet.

Utbyte av utrustning och compliance

För att patienter ska vara följsamma och få en behaglig behandlingsupplevelse är det mycket viktigt att utrustningen byts ut när det behövs.

Ta dig tid att utbilda dina patienter om när och hur de byter ut de olika delarna av sina produkter, och informera dem om varför detta är viktigt för att behandlingen ska vara bekväm och effektiv.

Referenser

 • 01

  Oppenheimer EA. iVUN News 1997

 • 02

  Zozula et al. Curr Opin Pulm Med 2001

 • 03

  Hoy et al. Am J Respir Crit Care Med 1999

 • 04

  Chervin et al. Sleep 1997

Mer om sömnrelaterade andningsstörningar