Vanliga symptom på OSA | ResMed
Vanliga symptom på OSA

Vanliga symptom på SDB (sömnrelaterade andningsstörningar)

Det är viktigt att vara uppmärksam på symptomen på sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) och obstruktiv sömnapné hos patienter.

Ett av de mest uppenbara symptomen på obstruktiv sömnapné är snarkning, även om många patienter ignorerar eller inte inser att det kan tyda på ett allvarligare problem.

Andra symptom på sömnrelaterade andningsstörningar kan vara:

 • överdriven dagtrötthet (EDS)
 • dålig koncentration
 • morgonhuvudvärk
 • depression
 • nattsvettningar
 • viktuppgång
 • trötthet
 • glömska
 • sexuell dysfunktion
 • nokturi

Om din patient uppvisar något av dessa symptom är det viktigt att tala med honom eller henne om SDB samt rekommendera en sömnregistrering.

Det kan dock hända att patienten trots symptom på obstruktiv sömnapné inte lider av det, så det är viktigt att ställa rätt diagnos.

Symptom på sömnrelaterade andningsstörningar hos barn

Sömnrelaterade andningsstörningar drabbar även upp till 3 %1 av barn, och vanliga symptom inkluderar:

 • återkommande snarkning (vilket uppträder hos cirka 3,2 – 12 %1,2 av barn)
 • högljudd andning/förhöjd andningsansträngning
 • andningspauser med högljudd återupptagning av andningen
 • kronisk munandning
 • beteendeproblem, som hyperaktivitet och aggressivitet
 • orolig sömn

Det finns ett antal riskfaktorer som gör att barn har ökad benägenhet till sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive:

 • Adeonidhypertrofi
 • Kraniofaciala missbildningar
 • Medfödda syndrom (t.ex. Downs, Marfans, Pierre Robins sekvens, akondroplasi)
 • Fetma

Om symptom på sömnrelaterade andningsstörningar uppträder hos ett barn är det viktigt att antingen hänvisa barnet till en pediatrisk sömnläkare och/eller att rekommendera en sömnregistrering i syfte att fastställa om barnet faktiskt lider av en andningsstörning.

Ta reda på hur du begär en sömnregistrering.

Referenser

 1. Gislason T, et al. Chest. 1995
 2. Castronovo V, et al. J of Pediatrics. 2003