Typ-2 diabetes

Sömnapné är vanligt bland patienter med typ 2-diabetes.1 Det har en oberoende koppling till insulinresistens, glukosintolerans och metabolt syndrom,2-4 och när sjukdomen inte behandlas kan det leda till dåligt behandlingsresultat överlag.

Trots det höga antalet patienter med typ 2-diabetes som även lider av SDB diagnostiseras sjukdomen sällan.

Undersök dina patienter avseende typ 2-diabetes och SDB.

Som ett resultat av samlad forskning har International Diabetes Federation uppmärksammat kopplingen mellan typ 2-diabetes och sömnapné, och rekommenderar att man rutinmässigt undersöker OSA-patienter avseende typ 2-diabetes, och att patienter med typ 2-diabetes som uppvisar sömnapnésymptom undersöks avseende OSA.

Och eftersom patienter med sömnapné respektive diabetes har liknande samsjuklighetstendenser rekommenderas screening åt båda hållen: undersökning avseende sömnapné hos diabetespatienter och undersökning avseende diabetes hos sömnapnépatienter.5

Ta hjälp av de användbara resurserna för sömn och diagnos för att undersöka dina patienter avseende SDB.

Referenser

 • 01

  Einhorn et al. Endocr Pract. 2007

 • 02

  Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010

 • 03

  Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002

 • 04

  Coughlin et al. Eur Heart J. 2004

 • 05

  International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Bryssel, Belgien: International Diabetes Federation; 2008

Mer om SDB och kroniska sjukdomar