Typ-2 diabetes | ResMed
Typ-2 diabetes

Typ-2 diabetes

Sömnapné är vanligt bland patienter med typ 2-diabetes.1 Det har en oberoende koppling till insulinresistens, glukosintolerans och metabolt syndrom,2-4 och när sjukdomen inte behandlas kan det leda till dåligt behandlingsresultat överlag.

Trots det höga antalet patienter med typ 2-diabetes som även lider av SDB diagnostiseras sjukdomen sällan.

Undersök dina patienter avseende typ 2-diabetes och SDB.

Som ett resultat av samlad forskning har International Diabetes Federation uppmärksammat kopplingen mellan typ 2-diabetes och sömnapné, och rekommenderar att man rutinmässigt undersöker OSA-patienter avseende typ 2-diabetes, och att patienter med typ 2-diabetes som uppvisar sömnapnésymptom undersöks avseende OSA.

Och eftersom patienter med sömnapné respektive diabetes har liknande samsjuklighetstendenser rekommenderas screening åt båda hållen: undersökning avseende sömnapné hos diabetespatienter och undersökning avseende diabetes hos sömnapnépatienter.5

Ta hjälp av de användbara resurserna för sömn och diagnos för att undersöka dina patienter avseende SDB.

Referenser

  1. Einhorn et al. Endocr Pract. 2007
  2. Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010
  3. Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002
  4. Coughlin et al. Eur Heart J. 2004
  5. International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Bryssel, Belgien: International Diabetes Federation; 2008