Kroniskt obstruktiv lungsjukdom | ResMed
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Sömnapné och Kroniskt obstruktiv lungsjukdom uppträder ofta samtidigt hos samma patient.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en benämning på ett tillstånd där andningssystemet progressivt bryts ner på grund av luftvägsobstruktion, emfysem och minskat luftflöde. KOL hänvisar även till lungsjukdomar som kronisk bronkit och vissa fall, kronisk astma.

Prevalens

Enligt American Thoracic Society förekommer KOL oftare hos patienter med sömnstörningar än hos den allmänna populationen - nästan 50 % av KOL-patienter uppger att de lider av sömnstörningar som har stor inverkan på sömnkvaliteten.

Kronisk lungsjukdom (KOL) och obstruktiv sömnapné (OSA) samexisterar hos 1 % av vuxna personer1.

Orsaker

Mekanismerna bakom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom har inte klarlagts helt, men kan inkludera systemisk inflammation, endotelial dysfunktion (när blodkärlens inre lager inte fungerar normalt) och förhöjd tonisk sympatisk nervaktivitet (förhöjt blodtryck)2.

Risker

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och obstruktiv sömnapné (OSA) benämns ofta som överlappningssyndrom. Både KOL och OSA är oberoende av varandra riskfaktorer för följande:

  • Hjärtrytmrubbningar
  • Högt blodtryck
  • Hjärtattack
  • Stroke
  • Andra hjärt- och kärlsjukdomar

Behandling

Studier har visat att dödligheten är högre bland patienter med obehandlat överlappningssyndrom1.

Hos ResMed strävar vi efter att lindra effekterna av samsjuklighet och förbättra livskvaliteten. Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingsalternativ med syfte att lindra symptomen av Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 

Referenser

  1. Ruth Lee, Walter T. McNicholas. Obstructive Sleep Apnea in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Curr Opin Pulm Med. 2011;17(2):79-83.
  2. Carlos Zamarrón, Vanesa García Paz, Emilio Morete, and Felix del Campo Matías. Association of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea consequences. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. Dec 2008; 3(4): 671-682.