SDB och stroke | ResMed
SDB och stroke

SDB och stroke

Majoriteten av patienter som drabbats av stroke eller transitorisk ischemisk attack (mini-stroke) lider även av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB),1 som ibland inte har diagnostiserats. Eftersom stroke-patienter med SDB har en sämre prognos2, bör du överväga att göra en SDB-screening3 när du utreder strokeanfallet.

Stroke riskerar att leda till SDB genom att antingen påverka:

 • centrala funktioner som leder till central sömnapné, eller
 • tonus vilket resulterar i obstruktiv sömnapné.

Kan SDB öka risken för stroke?

Personer med SDB kan löpa högre risk för stroke på grund av flera av de symptom de drabbas av.

I synnherhet gäller att:

 • Återkommande nattlig syrenedsättning som orsakas av SDB kan leda till periodisk hypoxi som visat sig ha kopplingar till systemisk inflammation.4
 • Fragmenterad sömn orsakad av SDB leder till överaktivitet i det centrala nervsystemet.5

Hur påverkas stroke-rehabilitering av SDB? 

Patienter med både SDB och stroke uppvisar vanligtvis dålig compliance i stroke-rehabiliteringsprogram. Detta beror huvudsakligen på kombinationen av:

 • de funktionsnedsättningar som orsakats av strokeanfallet; och
 • SDB-symptomen (till exempel överdriven dagtrötthet/hypersomni, trötthet och nedsatt kognitiv funktion).

Hur går jag tillväga för att uppmärksamma och diagnostisera SDB hos överlevande strokepatienter?                        

Det är ofta svårt att märka av SDB hos överlevande stokepatienter eftersom de symptom som kännetecknar SDB ofta tillskrivs strokeanfallet. En fullständig sömnanamnes från familjemedlemmar kan hjälpa dig att fastställa huruvida sömnrelaterade andningsstörningar uppträdde innan strokeanfallet eller om de utvecklades efteråt.

Referenser

 1. Johnson KG, et al. J Clin Sleep Med. 2010
 2. Martínez-García MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2009
 3. Wessendorf TE, et al. J Neurol. 2000
 4. Drager LF, et al. Chest. 2011
 5. Jelic S, et al. Trends Cardiovasc Med. 2008