SDB och hypertoni

Personer med sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) löper ökad risk att utveckla högt blodtryck oberoende av andra relevanta riskfaktorer.1-4, 7 Risken står i direkt förhållande till allvarsgraden för SDB; ju högre SDB-allvarsgrad desto högre är risken för hypertoni.

Under normal sömn faller blodtrycket men SDB-patienter tenderar att drabbas av:

 • förhöjt blodtryck under sömnen
 • långvarig påfrestning på hjärta och kärl som kan leda till förhöjt blodtryck även under dagen.

SDB uppträder hos mer än 30 % av patienter med hypertoni,5och hos cirka 80 % av patienter med läkemedelsresistent hypertoni.6 För denna patientgrupp i synnerhet kan behandling med positivt luftvägstryck vara särskilt betydelsefull.8

Referenser

 • 01

  Peppard PE et al. N Engl J Med. 2000

 • 02

  Lavie P et al. BMJ. 2000

 • 03

  Nieto FJ, Young TB et al. JAMA. 2000

 • 04

  Bixler EO, Vgontzas AN at al. Arch Intern Med. 2000

 • 05

  Sjostrom C, Lindberg E et al. Thorax. 2002

 • 06

  Logan AG, Perlikowski SM et al. J Hypertens. 2001

 • 07

  Marin JM et al. JAMA. 2012

 • 08

  Montesi et al. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2012

Mer om hjärt- och kärlsjukdomar

Om din patient har haft en stroke kan han/hon även ha utvecklat sömnrelaterade ...