SDB och hypertoni | ResMed
SDB och hypertoni

SDB och hypertoni

Personer med sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) löper ökad risk att utveckla högt blodtryck oberoende av andra relevanta riskfaktorer.1-4, 7 Risken står i direkt förhållande till allvarsgraden för SDB; ju högre SDB-allvarsgrad desto högre är risken för hypertoni.

Under normal sömn faller blodtrycket men SDB-patienter tenderar att drabbas av:

  • förhöjt blodtryck under sömnen
  • långvarig påfrestning på hjärta och kärl som kan leda till förhöjt blodtryck även under dagen.

SDB uppträder hos mer än 30 % av patienter med hypertoni,5och hos cirka 80 % av patienter med läkemedelsresistent hypertoni.6 För denna patientgrupp i synnerhet kan behandling med positivt luftvägstryck vara särskilt betydelsefull.8

Referenser

  1. Peppard PE et al. N Engl J Med. 2000
  2. Lavie P et al. BMJ. 2000
  3. Nieto FJ, Young TB et al. JAMA. 2000
  4. Bixler EO, Vgontzas AN at al. Arch Intern Med. 2000
  5. Sjostrom C, Lindberg E et al. Thorax. 2002
  6. Logan AG, Perlikowski SM et al. J Hypertens. 2001
  7. Marin JM et al. JAMA. 2012
  8. Montesi et al. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2012