Sömnapné och hjärtsvikt | ResMed
Sömnapné och hjärtsvikt

Sömnapné och hjärtsvikt

Kongestiv hjärtsvikt (CHF) är ett syndrom som drabbar cirka 10 % av personer över 65.*

Upp till 50 % av hjärtsviktpatienter upplever måttliga till svåra sömnrelaterade andningsstörningar (SDB),1 antingen i form av central sömnapné (CSA), Cheyne-Stokes respiration (CSR), obstruktiv sömnapné (OSA) eller en kombination av dessa.2

Vad är Cheyne-Stokes respiration (CSR)?

CSR inträffar när perioder av hyperventilation och hypoventilation (i ett tilltagande/avtagande mönster) alternerar med perioder av central hypopné/apné.

CSR är en vanlig form av SDB hos patienter med svår vänsterkammardysfunktion.3

Hur kan CSR ha denna effekt?

Det antas att SDB i allmänhet liksom CSR accelererar förloppet vid hjärtsvikt genom att orsaka:

  • Upprepad hypoxi
  • Ökad afterload
  • Ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet4
  • Puls- och blodtryckssvängningar

Fragmenterad sömn till följd av CSR orsakar även utmattning och dagtrötthet, vilket påverkar livskvaliteten.

Lär dig mer om behandlingsalternativen för patienter med CSR.

Vilka är konsekvenserna av SDB?

En stor studie på hjärtsviktpatienter som nyligen diagnostiserats inom MediCare har visat att patienter med SDB har en sämre prognos jämfört med de som inte lider av det.5

CSA/CSR nattetid är i sig självt förknippat med högre dödlighet6 hos patienter med kongestiv hjärtsvikt.

Referenser

  1. Bitter T. et al, EJHF, 2009
  2. Oldenburg O et al. Circ J 2012
  3. Lanfranchi PA et al. Circulation. 2003
  4. Garcia-Touchard A et al. Chest. 2008
  5. JAvaheri S et al. AJRCCM 2011
  6. Javaheri S et al. J Am Col Cardiol. 2007

 * Joseph et al. Tex Heart Inst J. 2009