Sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar

Studier har visat att patienter med hjärt- och kärlsjukdomar uppvisar en hög prevalens av sömnapné, och det kan handla om både obstruktiv (OSA) och central sömnapné (CSA).

SDB och hypertoni

Om din patient har sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) löper han/hon ökad risk att drabbas av högt blodtryck. Få reda på hur behandling av patientens andningsbesvär kan förbättra hans/hennes allmänna hälsa.

Sömnapné och hjärtsvikt

Ett stort antal hjärtsviktpatienter lider även av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB). Få reda på hur behandling av patientens andningsbesvär kan förbättra hans/hennes allmänna hälsa.

SDB och stroke

Om din patient har haft en stroke kan han/hon även ha utvecklat sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) - som kan vara odiagnostiserade. Få reda på hur behandling av patientens andningsbesvär kan förbättra hans/hennes allmänna hälsa.