SDB och kroniska sjukdomar | ResMed
SDB och kroniska sjukdomar

Sömnrelaterade andningsstörningar och kroniska sjukdomar

Obstruktiv sömnapné (OSA) och central sömnapné (CSA) går ofta hand i hand med hälsobesvär som drabbar andningssystemet, nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet och det endokrina systemet. Se diagrammet nedan för mer information om relaterade kroniska sjukdomar.

sdb

Trots att forskare fortsätter att undersöka riskerna som uppstår ur och förknippas med sömnapné får patienter sällan behandling för sina sömnrelaterade andningsstörningar. Få information om hur man behandlar en patients sömnapné i syfte att minska risken för andra kroniska sjukdomar.  

Hjärt- och kärlsjukdomar

ResMed informerar om de olika hjärt- och kärlsjukdomar som förknippas med sömnapné: hypertoni, kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, stroke.

Läs mer

Typ-2 diabetes

Kopplingen mellan typ 2-diabetes och sömnapné är väldokumenterad inom vetenskaplig forskning. Ta reda på varför International Diabetes Foundation rekommenderar rutinmässig tvåvägsscreening av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) och typ 2-diabetes.

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Sömnapné och Kroniskt obstruktiv lungsjukdom uppträder ofta samtidigt hos patienter med sömnrelaterade andningsstörningar (SDB). Lär dig mer om kopplingen mellan KOL och sömnapné.

Läs mer