Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB)

Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) kännetecknas av avvikande andningsmönster, eller andningsuppehåll, och otillräcklig ventilation under sömnen.
Några av de vanligaste typerna av sömnrelaterade andningsstörningar inkluderar övre luftvägsmotstånd (UARS) och obstruktivt apné-hypopnésyndrom* (OSAHS) som även kallas obstruktiv sömnapné (OSA).
Om din patient har sömnrelaterade andningsstörningar lider han/hon förmodligen av sömnavbrott, dagtrötthet och försämrad livskvalitet. Men din patient är inte ensam - upp till en av fem vuxna lider av sömnrelaterade andningsstörningar1.

Typer av sömnrelaterade andningsstörningar

ResMed förklarar skillnaderna mellan tre olika typer av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB): obstruktiv sömnapné (OSA), central sömnapné (CSA) och mixad eller komplex sömnapné.

Vanliga symptom på SDB (sömnrelaterade andningsstörningar)

Det första tecknet på en sömnstörning är snarkning, även om många patienter inte inser att det kan tyda på något allvarligt. Det finns även andra symptom.

Vanliga symptom på SDB (sömnrelaterade andningsstörningar)

Vanliga symptom på SDB (sömnrelaterade andningsstörningar)

Det första tecknet på en sömnstörning är snarkning, även om många patienter inte inser att det kan tyda på något allvarligt. Det finns även andra symptom.

SDB och kroniska sjukdomar

Patienter med obehandlad SDB som t.ex. OSA och CSA löper ökad risk att utveckla allvarliga kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Ett stort antal KOL-patienter lider samtidigt av SDB.

Behandlingsalternativ för OSA

ResMed hjälper dig att vägleda din patient till de bästa och mest lämpliga behandlingsalternativen för OSA. De inkluderar behandling med CPAP, PAP, APAP, bilevel och oralt hjälpmedel.

Behandlingsalternativ för OSA

Behandlingsalternativ för OSA

ResMed hjälper dig att vägleda din patient till de bästa och mest lämpliga behandlingsalternativen för OSA. De inkluderar behandling med CPAP, PAP, APAP, bilevel och oralt hjälpmedel.

Behandlingsalternativ CSA

ASV (adaptiv servo-ventilation) * är ett lämpligt val för behandling av de flesta patienter med en komplex sjukdomsbild.

Patientföljsamhet och byte av behandlingsutrustning

För sömnapnépatienter kan den största utmaningen vara att följa behandlingen. Bekväm utrustning, regelbundet utbyte, uppföljning och utbildning är oerhört viktigt för att hjälpa patienter att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen.

Patientföljsamhet och byte av behandlingsutrustning

Patientföljsamhet och byte av behandlingsutrustning

För sömnapnépatienter kan den största utmaningen vara att följa behandlingen. Bekväm utrustning, regelbundet utbyte, uppföljning och utbildning är oerhört viktigt för att hjälpa patienter att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen.

Screening och diagnos

ResMed ger dig verktyg som hjälper dig att undersöka om dina patienter lider av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB), begära en sömnstudie och ställa en diagnos.

Monitorering av behandling

Med trådlös anslutningsteknik överför ResMeds apparater för sömn- och andningsvård behandlingsdata till AirView, för telemonitorering och anpassning av inställningar.

Monitorering av behandling

Monitorering av behandling

Med trådlös anslutningsteknik överför ResMeds apparater för sömn- och andningsvård behandlingsdata till AirView, för telemonitorering och anpassning av inställningar.

Referenser