Sammanfattning av SERVE-HF | ResMed
Sammanfattning av SERVE-HF
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling > Om CSA > Sammanfattning av SERVE-HF

Sammanfattning av SERVE-HF

SERVE-HF var den första långsiktiga, randomiserade, kontrollerade, internationella multicenterstudien som designades för att bedöma effekten av adaptiv servoventilation (ASV) på morbiditet och mortalitet hos patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45%) och dominerande central sömnapné-Cheyne-Stokes andning (CSA-CSR).

ITT-analysen för SERVE-HF1 visade att ASV inte hade någon effekt på det primära effektmåttet: en komposit av död av alla orsaker, livräddande hjärt-kärlintervention eller oplanerad inläggning på sjukhus på grund av hjärtsvikt.

Den risk för hjärt-kärldöd som observerades i SERVE-HF har bekräftats som ett verkligt kliniskt fynd.2

Den mortalitetsrisk som observerades i SERVE-HF sågs endast hos patienter med systolisk hjärtsvikt och dominerande central sömnapné.3

Ytterligare analys av SERVE-HF har bekräftat att den observerade mortalitetsrisken föreligger hos patienter med LVEF <45 % och att den skadliga effekten av ASV är korrelerad till i förväg befintlig systolisk nedsättning av vänsterkammarfunktionen.3  

ASV förefaller inte försämra vänsterkammarfunktionen.4

Den mortalitetsrisk som observerades i SERVE-HF är inte relaterad till omfattningen av den PAP som gavs.5

Vi kan därför dra slutsatsen att ASV vid betydande nedsättning av vänsterkammarfunktionen och dominerande central sömnapné kan bli en skadlig intervention. Personer med stor och försvagad vänsterkammare är en särskilt sårbar grupp, där vissa även kan riskera plötslig hjärtdöd på grund av samtidiga arytmier. I aktuell klinisk praxis har detta lett till ökad användning av implanterbara defibrillatorer.

Kontraindikation: ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.

ASV lämpar sig fortfarande för patienter med LVEF > 45 %

Referenser

  1. Cowie MR & al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. New England Journal of Medicine, 2015 Sep 17;373(12):1095-105.
  2. Woehrle H, Cowie MR, Christine Eulenburg C et al. Adaptive servo ventilation for central sleep apnoea in heart failure: results of the SERVE-HF on-treatment analysis. submitted to JAMA and presented at ATS congress 2016
  3. Eulenburg C & al. Mechanisms underlying increased mortality risk in patients with heart failure and reduced ejection fraction randomly assigned to adaptive servoventilation in the SERVE-HF study: results of a secondary multistate modeling analysis. Lancet Respiratory Medicine, 2016 Aug 31, pii: S2213-2600(16)30244-2
  4. Cowie MR, Woehrle H, Karl Wegscheider K et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnoea in Systolic Heart Failure: Echocardiographic, cMRI and biomarker results of the major substudy of SERVE-HF (Major sub-study - presented at ATS. Submitted to Eur Heart J)
  5. Woehrle et al. Adaptive Servo-ventilation (ASV) pressures and cardiovascular mortality risk in SERVE-HF. European Respiratory Journal, 2016 Sept 01, volume 48, issue suppl 60