Behandlingsalternativ vid Central Sömnapné (CSA)

Det kan vara svårt att behandla patienter med central SDB. Behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck eller automatiskt positivt luftvägstryck (CPAP/APAP) används ofta som primär behandling, men erfarenheter visar att CPAP/APAP inte ger tillräcklig kontroll över apnéer eller förbättrar symtomen genomgående. Därför kan vissa patienter som behandlas med CPAP/APAP fortsätta att vara symtomatiska, vilket ökar såväl risken för att de inte följer behandlingen som sannolikheten för att de kommer att behöva flera, resursintensiva vårdinsatser.

ASV (adaptiv servo-ventilation) * är ett lämpligt val för behandling av de flesta patienter med en komplex sjukdomsbild, antingen som primär behandling eller efter att andra PAPbehandlingar provats men inte gett önskat resultat.

 

ASV: en beprövad lösning för central sömnrelaterad andningsstörning

ASV är en form av behandling med positivt luftvägstryck (PAP) som ger autojusterande tryckstöd (med automatiskt tryckstöd (PS) och Expiratoriskt Positivt Luftvägstryck (EPAP)). ASV är effektivt vid både obstruktiva och centrala andningshändelser och upprätthåller en tillräcklig ventilation utifrån patientens varierande behov.

Behandling Mål Egenskaper Tryckprofil
Kontinuerligt Positivt Luftvägstryck (CPAP) Upprätthålla öppna övre luftvägar Fixerat tryck
Automatiskt Positivt Luftvägstryck (APAP) Upprätthålla öppna övre luftvägar Trycket justeras kontinuerligt för att optimera trycknivån efter patientens behov
Variabelt Positivt Luftvägstryck (VPAP) Hjälper andningen vid respiratorisk insuffiens orsakad av lungsjukdom Fixerat expiratoriskt tryck och tryckstöd vid inspiration, vanligtvis med fixerad back-up frekvens
Adaptiv servo-ventilation (ASV) Stabilisera andningen och upprätthålla övre luftvägarna öppna Inspirations- och expirationstrycket justeras kontinuerligt med variable, vid behov, back-up frekvens

Jämfört med andra typer av PAP-behandling har ASV tydliga fördelar vid behandling av central SDB (sömnrelaterad andningsstörning)*. Detta har påvisats i flera kliniska studier med en rad olika patienttyper.

 

För vem är ASV-behandling lämplig?

Patienter med ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF)>45% är lämpliga för ASV-behandling. 1,2,3,4 Vi kan bekräfta att den observerade mortalitetsrisken i SERVE-HF-studien inträffar hos patienter med LVEF ≤45% och att de skadliga effekterna av ASV korrelerar med redan existerande försämrad systolisk vänsterkammar funktion.5

• Nedsatt LVEF ska uteslutas innan ASV-behandling initieras1. Innan behandlingsstart med ASV, är det viktigt att försäkra sig att LVEF är >45%. Ekokardiografi är rekommenderat för detta syfte.

• Utlåtanden från experter 1,2,3,4 är överens att patienter med LVEF>45% kvarstår som lämpliga för ASV när det finns en klinisk rational att använda det. ASV är lämpligt i följande situationer1,2,3,4 :

  - Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion

  - CSA associerad med långtidsanvändning av opioidbehandling utan alveolär hypoventilation

  - Idiopatisk CSA eller Cheyne-Stokes andning

  - Komplex/framväxande/resistant CSA

  - CSA efter ischemisk stroke.

• Sedam maj 2015, har de franska och tyska hälsomyndigheterna kommit överens om att begränsa kontraindikationen till hjärtsvikt med reducerad EF ≤45%..5

Läs mer om apparater från ResMed som använder ASV-behandling: AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM

Referenser

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

 • 01

  d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1

 • 02

  Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81

 • 03

  Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: "The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses". Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61

 • 04

  Randerath W et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016

 • 05

  AirCurve 10 CS PaceWave clinical manual July 2015