ASV erbjuder tydliga kliniska fördelar *

Jämfört med andra typer av PAP-behandling har ASV tydliga fördelar vid behandling av central SDB (sömnrelaterad andningsstörning)*- inklusive förbättring av apné hypopné index (AHI), minska antalet andningshändelser och lindra dagtrötthet. Detta har bevisats i flera kliniska prövningar på olika patienttyper.

ASV bättre än CPAP när det gäller att kontrollera andningshändelser hos patienter med komplex sömnapné

I en intention-to-treat-analys uppnåddes önskat resultat (apné-hypopnéindex [AHI] < 10) efter 90 dagars behandling hos 89,7 % av patienterna som behandlats med ASV jämfört med 64,5 % av deltagarna som behandlats med CPAP.1

[N = 66, prospektiv randomiserad studie]

 

ASV minskar tröttheten dagtid efter APAP-behandling hos patienter med mixad sömnapné

Efter 30 dagars APAP-behandling medförde ASV en ytterligare minskning (jämfört med basvärdet) på 12,9 % för AHI, 48,5 % för indexet för central sömnapné (CSAI), 26,1 % för indexet för mikro-arousals (MAI) och 37,9 % för poäng på Epworth-sömnighetsskalan (ESS) vid ett liknande genomsnittligt tryck.2

[N = 42, sekventiell studie].

 

ASV är bättre än bi-level-ST när det gäller att minska andningshändelser vid opioidinducerad CSA

Vid opioidinducerad CSA minskade ASV-behandling AHI med 84,7 %, indexet för central apné (CAI) med 95,7 %, apnéindex (AI) med 96,4 % och indexet för respiratorisk arousal (RAI) med 77,1 % jämfört med bi-level-ST. Andningsparametrarna normaliserades hos 83,3 % av patienterna som behandlades med ASVAuto men endast hos 33,3 % av patienterna som behandlades med bi-level-ST.3

[N = 18, prospektiv, randomiserad crossover-studie med sömnövervakning]

 

ASV förbättrar AHI och ESS hos patienter med postakut ischemisk stroke

ASV-behandling gav bättre resultat hos patienter med postakut ischemisk stroke med CSA, vilket minskade AHI med 81,8 % och ESS med 35,6 %.4

[N = 15, retrospektiv singelcenter-analys]

 

ASV förbättrar hjärtats effekt och prognos vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion*

Prospektiva randomiserade och observationsstudier vid hjärtsvikt (redan publicerade och publikationer inom kort) tyder på att ASV kan vara till nytta för hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion och för de med CSA och samtidig obstruktiv sömnapné (OSA).5,6 I I nuläget finns ingen evidens för att dessa patienter skulle riskera skada av ASV-behandling.

Referenser

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

 • 01

  Morgenthaler et al. The Complex Sleep Apnea Resolution Study, Sleep, Vol. 37, No. 5, 2014.

 • 02

  Su et al. Adaptive pressure support servoventilation: a novel treatment for residual sleepiness associated with central sleep apnea events, Sleep Breath, 2011;15:695-699.

 • 03

  Cao et al. A Novel Adaptive Servoventilation (ASVAuto) for the Treatment of Central Sleep Apnea Associated with Chronic Use of Opioids, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 10, No. 8, 2014.

 • 04

  Brill et al. Adaptive servo-ventilation as treatment of persistent central sleep apnea in post-acute ischemic stroke patients, Sleep Medicine 15, 2014;1309-1313.

 • 05

  Bitter T et al. Eur Respir J 2010; 36: 385–392

 • 06

  Yoshihisa et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfs197