Om CSA | ResMed
Om CSA

Om central sömnapné (CSA)

Central sömnapné (CSA) är en typ av andningsrelaterad sömnstörning. Till skillnad från OSA-patienter vars luftvägar helt eller delvis blockeras och därmed hindrar andningen, har patienter med central sömnapné avsaknad av andningsddrift. Det innebär antingen att hjärnans andningscentrum inte skickar någon inandningssignal, eller att signalen inte förs vidare till resten av patientens kropp.

Det kan vara svårt att behandla patienter med CSA, som ofta upplever färre eller andra symtom jämfört med OSA-patienter. Funktionen Adaptiv servo-ventilation (ASV)* som finns i apparaten AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM är en lämplig behandling för de flesta av de mer komplexa patienterna.

1.5 % av OSA-patienterna lider av komplex sömnapné.1

Upp till 45% av patienter som behandlas med opioider för kronisk smärta lider av CSA eller komplex sömnapné.2

5-12% av patienter med ischemisk och hemorragisk stroke och Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) lider primärt av centrala apnéer.3

Viktiga delar

Symtom

Symtom av CSA kan inkludera överdriven dagtrötthet, koncentrationssvårigheter, morgonhuvudvärk, humörsvängningar, viktuppgång…

Läs mer

Behandling av CSA

Jämfört med andra typer av PAP-behandling har ASV tydliga fördelar vid behandling av central SDB (sömnrelaterad andningsstörning).

Läs mer

SERVE-HF studien

SERVE-HF har blivit en nyckelstudie inom sitt område och bidrar signifikant till ASV i klinisk praxis.

Läs mer

Andra ASV-studier

ResMed är fortsatt engagerade till ASV och att utforska både konventionella och innovativa typer av forskning.

Läs mer

Referenser

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

  1. Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009.
  2. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.
  3. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.