Diagnos och behandling | ResMed
Diagnos och behandling
Sjukvårdpersonal > Diagnos och behandling

Diagnos och behandling

ResMed verksamhet fokuserar på andning.

Vi finns här för att hjälpa dig så att du kan ge dina patienter bästa möjliga vård.   

Lär dig mer om ResMeds behandlingsalternativ för sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) och andningsinsufficiens som förknippas med andra sjukdomar.

Om dina patienter snarkar får de troligtvis klagomål från sina partners – och de kanske faktiskt har sömnapné. Få fakta.

Viktiga fakta om snarkning

Höga snarkningar stör sömnen för dig och din partner. Det är också ett tecken på att du har obstruktiv sömnapné.

Läs mer

Orala hjälpmedel

Orala hjälpmedel behandlar snarkning och mild till måttlig obstruktiv sömnapné (OSA). De är också ett alternativ i fall med svår OSA när CPAP inte fungerar.

Läs mer

Diagnos av snarkning och sömnapné

Sömnläkare kan administrera nattlig andningsregistrering som utförs i hemmet för att se om patienter lider av sömnapné. Tandläkare kan använda samma registreringstest för att underlätta titrering.

Läs mer

Varför snarkar vissa patienter?

Både snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA) har samma härkomst: obstruktionen av de övre luftvägarna, som uppstår på grund av att nackmusklerna slappnar av.

Läs mer

Behandlingsalternativ för snarkning och obstruktiv sömnapné

ResMed har flera behandlingsalternativ, inklusive CPAP och orala hjälpmedel, för halssnarkare som har sömnapné och halssnarkare som inte har det.

Läs mer

ResMed ger dig enkel åtkomst till de verktyg du behöver för att undersöka om dina patienter lider av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB), begära en sömnstudie och ställa en diagnos. Lär dig mer om de olika typerna av sömnapné, de misstänkta kopplingarna till andra vanliga sjukdomar (som typ 2-diabetes) och ResMeds utbud av behandlingsalternativ.

Typer av sömnrelaterade andningsstörningar

ResMed förklarar skillnaderna mellan tre olika typer av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB): obstruktiv sömnapné (OSA), central sömnapné (CSA) och mixad eller komplex sömnapné.

Läs mer

Vanliga symptom på SDB (sömnrelaterade andningsstörningar)

Det första tecknet på en sömnstörning är snarkning, även om många patienter inte inser att det kan tyda på något allvarligt. Det finns även andra symptom.

Läs mer

SDB och kroniska sjukdomar

Patienter med obehandlad SDB som t.ex. OSA och CSA löper ökad risk att utveckla allvarliga kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Ett stort antal KOL-patienter lider samtidigt av SDB.

Läs mer

 

Behandlingsalternativ för OSA

ResMed hjälper dig att vägleda din patient till de bästa och mest lämpliga behandlingsalternativen för OSA. De inkluderar behandling med CPAP, PAP, APAP, bilevel och oralt hjälpmedel.

Läs mer

Behandlingsalternativ CSA

ASV (adaptiv servo-ventilation) * är ett lämpligt val för behandling av de flesta patienter med en komplex sjukdomsbild.

Läs mer

 

Patientföljsamhet och byte av behandlingsutrustning

För sömnapnépatienter kan den största utmaningen vara att följa behandlingen. Bekväm utrustning, regelbundet utbyte, uppföljning och utbildning är oerhört viktigt för att hjälpa patienter att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen.

Läs mer

Screening och diagnos

ResMed ger dig verktyg som hjälper dig att undersöka om dina patienter lider av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB), begära en sömnstudie och ställa en diagnos.

Läs mer

 

Monitorering av behandling

Med trådlös anslutningsteknik överför ResMeds apparater för sömn- och andningsvård behandlingsdata till AirView, för telemonitorering och anpassning av inställningar.

Läs mer

Din patient kan ha svårt att andas (med eller utan sömnapné) till följd av en bakomliggande sjukdom - till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller neuromuskulär sjukdom (NMD) - och kan behöva andningshjälp från en ventilator. Lär dig mer om ResMeds olika behandlingsalternativ för invasiv och noninvasiv ventilation, som passar många olika slags patienter och vårdmiljöer.

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV) ger ventilationsstöd till patienter som lider av andningsinsufficiens.

Läs mer

Invasiv ventilation (IV)

Invasiv ventilation (IV) efter endotrakeal intubation ger ventilationsstöd till dina patienter. Lär dig hur invasiv mekanisk ventilation kan vara ett livsnödvändigt ingrepp för patienter med andningssvikt.

Läs mer

Få ut det mesta av ventilationsbehandlingen

Bekväm utrustning, regelbundet utbyte, uppföljning och utbildning är oerhört viktigt för att hjälpa patienter att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen.

Läs mer

KOL

Lär dig mer om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Läs mer

Neuromuskulär sjukdom

Lär dig mer om neuromuskulär sjukdom (NMD): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Läs mer

Ventilation for pediatriska patienter

Lär dig mer om ResMeds ventilationslösningar för pediatriska patienter: särskilda hänsynstaganden, den perfekta behandlingslösningen och dokumenterade patientresultat.

Läs mer

OHS

Lär dig mer om obesitas-hypoventilationssyndrom (OHS): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Läs mer

Restriktiv lungsjukdom

Lär dig mer om restriktiv lungsjukdom: ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Läs mer

Högflödes-behandling med syrgas

Högflödes-behandling med syrgas används vid akut såväl som kronisk andningssvikt.

Läs mer

Om det har konstaterats att du har en sömn- eller andningsåkomma kan det kännas tryggt att veta att du är långt ifrån ensam om att ha det. Du kommer att bli uppmuntrad av att höra vad de här patienterna hade att säga om sina behandlingar – från diagnos till behandling och mer.

Geoffs berättelse

"Jag har så mycket mer energi när jag undervisar på kvällarna och när jag tränar. CPAP har förändrat mitt liv."

Läs mer

 

Jessicas berättelse

"Jag har otroligt mycket mer energi om dagarna. Mitt blodtryck har normaliserats. Jag får ut så mycket mer av att leka med mina barn nu."

Läs mer

Orvilles berättelse

"Tänk på att sömnen spelar stor roll för hälsan – och vid sjukdom. Om du har svårt att vänja dig vid ditt PAP-system bör du be att få hjälp av någon som har erfarenhet av det. Det kan göra en enorm skillnad!"

Läs mer

 

Mary Jos berättelse

"Första gången jag använde CPAP vaknade jag upp utan huvudvärk. Snart behövde jag inte längre gå och lägga mig och sova direkt när jag kom hem. Det var verkligen skönt."

Läs mer

Leightans berättelse

"CPAP-behandlingen har förändrat mitt liv. Nu kan jag sova gott på natten och jag har med mig min maskin överallt."

Läs mer