Uppkopplad vård | Sömn
Uppkopplad vård

Uppkopplad vård för framtiden

Mer effektiv överblick och större delaktighet från patienten ger avsevärt högre behandlingscompliance. ResMeds uppkopplade lösningar ger vårdpersonal möjlighet att monitorera patienterna förebyggande, vilket gör att patienterna tar mer ansvar och är mer delaktiga i och intresserade av sin sömnapnébehandling. Vi är fast övertygande om att uppkopplad vård är avgörande för en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet världen över och vi är också fast beslutna om att ta täten i den här utvecklingen.

Vill du veta mer?

Anmäl dig idag och få ResMeds broschyr om uppkopplad vård.

Vi skickar även uppdateringar om den senaste utvecklingen på området och information om relevanta produkter och erbjudanden. 

 

Ökad compliance

En högre följsamhet vid CPAP-behandling förbättrar patientresultat som dagtrötthet och livskvalitet.1
Lösningar för uppkopplad vård kan hjälpa patienter att höja sin compliance och få bästa möjliga effekt av sin behandling mot sömnapné.

Mer information

Högre effektivitet

Öka kapaciteten för att hantera nya patienter

Fokusera på patienter som verkligen behöver hjälp

Minimera kostnaderna tack vare felsökning på distans

Optimera din coachningstid

Skapa enkelt rapporter för sjukvården och försäkringsbolag

Optimera de fysiska besöken och få färre uteblivna besök

Större patientdelaktighet

Verktyg för patientdelaktighet som myAir och vår AirMini-app ger patienterna möjlighet att själva monitorera sin nattsömn, se resultat och hålla motivationen uppe, även när de inte telemonitoreras.

Patienterna behöver CPAP-behandling under resten av sina liv. Deras behandlingsbehov förändras inte, men det gör livet. Det är inte ovanligt att en patient slutar att använda apparaten när något i livssituationen förändras. Men om jag inte får reda på det förrän sex månader senare blir det problematiskt.

 

Dr Christine Cheval, San Salvadour-kliniken, Frankrike9

Patienterna behöver CPAP-behandling under resten av sina liv. Deras behandlingsbehov förändras inte, men det gör livet. Det är inte ovanligt att en patient slutar att använda apparaten när något i livssituationen förändras. Men om jag inte får reda på det förrän sex månader senare blir det problematiskt.

 

Dr Christine Cheval, San Salvadour-kliniken, Frankrike9

Säkerställd kompatibilitet

Integreringslösningarna i Airview-systemet för patienter med sömnapné har utformats för att länka samman ResMed-behandlingsdata med de IT-system som oftast används av läkare, sjukhus och andra vårdgivare runt om i världen. Syftet? Att möjliggöra större flexibilitet och förbättrade arbetsflöden för bättre patientresultat och en mer kostnadseffektiv vård.

En av de största utmaningarna som vårdgivare kämpar med är alla system de använder, och bristen på kompatibilitet mellan dem. Detta leder till en rad olika problem: dubbelarbete, inkonsekvent information och brist på resurser för att hålla allt uppdaterat. Resmed utvecklade AirView – och AirView-serien med integrationslösningar – som en direkt åtgärd mot det här problemet.

Säkerställd kompatibilitet

Integreringslösningarna i Airview-systemet för patienter med sömnapné har utformats för att länka samman ResMed-behandlingsdata med de IT-system som oftast används av läkare, sjukhus och andra vårdgivare runt om i världen. Syftet? Att möjliggöra större flexibilitet och förbättrade arbetsflöden för bättre patientresultat och en mer kostnadseffektiv vård.

En av de största utmaningarna som vårdgivare kämpar med är alla system de använder, och bristen på kompatibilitet mellan dem. Detta leder till en rad olika problem: dubbelarbete, inkonsekvent information och brist på resurser för att hålla allt uppdaterat. Resmed utvecklade AirView – och AirView-serien med integrationslösningar – som en direkt åtgärd mot det här problemet.

Garanterad säkerhet och sekretess

Med uppkopplad vård kopplar våra apparater och programvaruplattformar inte bara ihop sömnapnépatienter med sina vårdgivare – de länkar också samman de komplexa informationssystem som läkare ofta använder.

Därför har vi blivit lika banbrytande inom IT som inom vård.

Vårt patienthanteringssystem, AirView, har utvecklats med säkerhet som fokus redan från grunden, och följer globala sekretessföreskrifter samt nationell sekretesslagstiftning. IDS, vår hosting-leverantör, är ISO 27001-certifierad.

Garanterad säkerhet och sekretess

Med uppkopplad vård kopplar våra apparater och programvaruplattformar inte bara ihop sömnapnépatienter med sina vårdgivare – de länkar också samman de komplexa informationssystem som läkare ofta använder.

Därför har vi blivit lika banbrytande inom IT som inom vård.

Vårt patienthanteringssystem, AirView, har utvecklats med säkerhet som fokus redan från grunden, och följer globala sekretessföreskrifter samt nationell sekretesslagstiftning. IDS, vår hosting-leverantör, är ISO 27001-certifierad.

Garanterad säkerhet och sekretess

Med uppkopplad vård kopplar våra apparater och programvaruplattformar inte bara ihop sömnapnépatienter med sina vårdgivare – de länkar också samman de komplexa informationssystem som läkare ofta använder.

Därför har vi blivit lika banbrytande inom IT som inom vård.

Vårt patienthanteringssystem, AirView, har utvecklats med säkerhet som fokus redan från grunden, och följer globala sekretessföreskrifter samt nationell sekretesslagstiftning. IDS, vår hosting-leverantör, är ISO 27001-certifierad.

Garanterad säkerhet och sekretess

Med uppkopplad vård kopplar våra apparater och programvaruplattformar inte bara ihop sömnapnépatienter med sina vårdgivare – de länkar också samman de komplexa informationssystem som läkare ofta använder.

Därför har vi blivit lika banbrytande inom IT som inom vård.

Vårt patienthanteringssystem, AirView, har utvecklats med säkerhet som fokus redan från grunden, och följer globala sekretessföreskrifter samt nationell sekretesslagstiftning. IDS, vår hosting-leverantör, är ISO 27001-certifierad.

Referenser

*HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act, US.
**ISO: International Standards Organisation.

  1. Weaver TE et al. Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep 2007; 30:711-719.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better, 2016. 
  3. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016. 
  4. Allen KY et al. The Clinician's Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care 2009.
  5. Pépin et al. Adherence to positive airway therapy after switching from CPAP to ASV: a big data analysis. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15;14(1):57-63.
  6. Price Waterhouse Coopers . Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.  
  7. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
  8. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
  9. San Salvadour ResMed case study, Obj ID C232631.